Ogłoszenia duszpasterskie 29 niedziela zwykła – 21.10.2018r.

  • 0

Ogłoszenia duszpasterskie 29 niedziela zwykła – 21.10.2018r.

1. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na misje i na cele parafialne bo trzecia niedziela miesiąca.

2. Jutro 22.X. Wspomnienie św. Jana Pawła II, po mszy św. Ucałowanie Relikwii.

3. Jutro o godz. 8:15 wyjazd z pod kościoła LSO, Scholi parafialnej na wycieczkę do Krosna.

4. Różaniec w tym tygodniu prowadzi róża Buk Romana.

5. We czwartek Wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 16:30 i adoracja grupy intronizacyjnej za grzechy osobiste, rodzinne i społeczne.

6. W piątek o godz. 18:00 Msza i spotkanie dla młodzieży przygotowującej się z klas III gimnazjum i 8 klasy SP z całej parafii do Sakramentu Bierzmowania.

7. W piątek 26.X. od godz. 9:00 Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy św. Alberta oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej będzie odbierało w Strażowie zgromadzone płody rolne przy drodze na potrzeby kuchni albertyńskiej oraz schronisk dla kobiet w Racławówce i mężczyzn w Rzeszowie i Jaśle. W okresie ochronnym mieszka w tych ośrodkach do 200 osób a na co dzień do 120 osób. Płody odbierane są również z domu, po uprzednim otrzymaniu informacji.

8. W przyszłą niedzielę w kościołach konsekrowanych poza katedrą Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła. W naszej parafii w przyszłą niedzielę będziemy gościć proboszcza z Rzeszowa z parafii. P.W. bł. Władysława Findysza z naszego dekanatu, który wygłosi homilię i będzie prosił i zbierał ofiary pieniężne na budowę świątyni. Bądźmy ofiarni.

9. W ubiegłą niedzielę puszka z Dnia Papieskiego wyniosła 803,65 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

10. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i złożone ofiary na cele parafialne, na poniedziałek i sobotę proszę do sprzątania następujące osoby:
1)Józef Kiwała, 2)Anna Miesiewicz, 3)Iwona Mazur, 4)Wiktoria Bieda, 5)Elżbieta Rosińska, 6)Bożena Lew, 7)Aneta Gancarz, 8)Grażyna Krupa, 9)Anna Dudek, 10)Krzysztof Tama.

11. Od dziś na stoliku za ławkami można wsiąść kartki wypominkowe.

12. Msze św. w tygodniu o godz. 18:00, różaniec o godz. 17:30, w niedzielę różaniec o godz. 15:30 i Msza św.
W poniedziałek Msza św. o godz. 7:00 i 18:00, w sobotę chrzest dziecka o godz. 16:00.

13.Po sumie będzie można nabyć książkę Marianny Dziadosz, a po Mszach św. Kwesta na chorego Dominika Iwińskiego, kwestuje rodzina.

14.Bóg zapłać p. Cyrkowi Czesławowi za wymalowanie i na nowo osadzenie krat w oknach w zakrystii kościoła.


Niech Maryja Królowa wyprasza
u Swojego Syna Jezusa Chrystusa
potrzebne łaski na każdy dzień naszego życiaOgraniczenia

Uwaga! Od 15 grudnia w świątyni obowiązuje limit – maks. 30 proc. obłożenia.

Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby:

  • unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID;
  • lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

W przypadku braku okazania dokumentów i zapełnienia limitu – możesz nie wejść do miejsca kultu religijnego.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Papieska intencja na styczeń 2022

O wychowanie do braterstwa Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.
Przejdź do paska narzędzi