Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży należy do organizacji społecznych zaangażowanych w uświęcanie środowiska w którym żyjemy, pracujemy, odpoczywamy jako ludzie młodzi. KSM to najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem “służyć Bogu Kościołowi i Ojczyźnie”. W KSM-ie potrafimy nie tylko bawić się , ale także robić coś dobrego dla innych oraz modlić się.

Oddział KSM przy parafii NMP Królowej Polski w Strażowie kieruje zaproszenie do ludzi młodych.
Jeśli chcesz:
– umacniać swoją wiarę,
– porozmawiać na interesujące Cię tematy z dziedziny wiary i moralności,
– pomodlić się we wspólnocie,
– śpiewem chwalić Boga,
– radośnie przeżywać swoje chrześcijaństwo,
– bawić się przy ognisku, na dyskotece, mile spędzać czas na wyprawach rowerowych i pieszych. – poznać ciekawych ludzi,

Katolickie Stowarzyszenie Młodych działające przy parafii N.M.P Królowej Polski i św. Antoniego z Padwy w Strażowie działa od 1996roku. Powstała pod przewodnictwem Księdza proboszcza Edwarda Moskala. W chwili obecnej opiekunem Stowarzyszenia jest ksiądz Jerzy Uchman. Obecnie KSM liczy około 20 osób zarówno z gimnazjum jak i ze szkół Średnich Spotykamy się w każdy II i IV piątek miesiąca. Ja w Stowarzyszeniu jestem już od 5 lat. Początkowo jako uczestnik a teraz jako prezes. Nie wyobrażam sobie miesiąca bez spotkań. Wspólnota daje mi siłę i radość, dzięki której czerpie energię, tą pozytywną na kolejne dni.
Nasze spotkania mają wymiar tematyczny, ale również biblijny, gdzie analizujemy pod przewodnictwem ks. asyst3nta fragmenty Pisma św. Ale KSM to nie tylko piątkowe spotkania, ale także czuwania, adoracje, wieczornice, montaże słowno- muzyczne, obstawa mszy św., przygotowanie konkursów (w styczniu-kolęd, kwietniu- palm), dyskoteki, wspólne wyjazdy, śpiew i muzyka. A dzięki rekolekcjom, szkoleniom, obozom wakacyjnym, złaziskom organizowanym na szczeblu diecezjalnym mamy możliwość zawarcia nowych znajomości z innymi oddziałami

Patroni Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Święty Stanisław Kostka
Urodził się w Rostkowie pod Przasnyszem w 1550r. jako syn kasztelana zakroczymskiego. Mając 14 lat został wysłany ze starszym bratem Pawłem do Wiednia . Uczęszczał tam do gimnazjum, żył intensywnym życiem religijnym. Od choroby w 1565r. zdecydowane zmierzał do realizacji powołania zakonnego. Natrafił jednak na trudności ze strony rodziny. By ich uniknąć w 1567r. uszedł do Bawarii skąd został skierowany do Rzymu, gdzie wstąpił do Towarzystwa Jezusowego Zachwyciwszy wszystkich swoją duchową dojrzałością i rozmodleniem zapadł w sierpniu następnego roku na malarię i zmarł późnym wieczorem w wigilię

Wniebowzięcia NMP,
W 1670r. został ogłoszony błogosławionym, a uroczysta kanonizacja nastąpiła w 1726r.

Błogosławiona Karolina Kozkowna
Urodziła się w 1898r. w wiosce Wał-Ruda (parafia Radtów) jako czwarte spośród jedenaściorga dzieci Jana i Marii z domu Borzęckiej. Religijna atmosfera domu Kozkow w swych różnorodnych i autentycznych przejawach z łatwością dostrzegania była przez sąsiadów, którzy chętnie schodzili się tutaj na czytanie książek religijnych śpiewanie pieśni i wspólną modlitwę. Karolina, od wczesnej młodości, bardzo lubiła się modlić. W każde Maryjne święto udawała się do odległego o 40 km sanktuarium tucholskiego lub do Odporyszowa. Z wielką radością nosiła w procesjach parafialnych feretron Matki Niepokalanej. Uczyła dzieci czytać i pisać oraz modlitwy z katechizmu.
W dniu 18 listopada 1914r. poniosła śmierć męczeńską z rąk rosyjskiego żołnierza w obronie czystości.
Dnia 10 czerwca 1987 roku podczas mszy św. na tarnowskich Błoniach, Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Karolinę Kózkówną- błogosławioną.

Będąc we wspólnocie stajemy się jedną wielka rodziną, którą łącza wspólne cele i wiara. Uczymy się jak stawać s ę dojrzałymi chrześcijanami w misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.Będąc we wspólnocie stajemy się jedną wielka rodziną, którą łącza wspólne cele i wiara. Uczymy się jak stawać się dojrzałymi chrześcijanami w misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. Będąc we wspólnocie stajemy się jedną wielka rodziną, którą łączą wspólne cele i wiara. Uczymy się jak stawać się dojrzałymi chrześcijanami w misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich!
Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół.
Liczy na was i potrzebuje was; Polska! Właśnie jako KSM.
< Jan Paweł II

Sylwia Malec i Izabela Rejman


Przejdź do paska narzędzi