Święta kościelne w roku 2018 „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.

 • 0

Święta kościelne w roku 2018 „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.

Category : ARTYKUŁY

Święta kościelne nakazane

Nie można  prowadzić życia duchowego, bez szczególnej celebracji dni, które mają rangę wielkich wydarzeń kościelnych. Wyrazem tej celebracji jest uczestnictwo we Mszy św. oraz powstrzymanie się od prac niekoniecznych. Zaniedbanie tego obowiązku bez ważnej przyczyny jest przyczyną grzechu ciężkiego. Lista świąt nakazanych regulowana jest przez Kodeks prawa kanonicznego.

Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zostaje wypełniony przez udział w niej w jakimkolwiek obrządku katolickim. Uczestniczyć można w dniu święta lub wieczorem dnia poprzedzającego, czyli w wigilię święta (kan. 1248 KPK).

 • Wszystkie niedziele roku
 • Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok – 1 stycznia)
 • Objawienie Pańskie, popularnie zwane świętem Trzech Króli – (6 stycznia)
 • Wielkanoc (święto ruchome)
 •      Wniebowstąpienie Pańskie (święto ruchome) – od 2003 roku uroczystość została przeniesiona na 7 Niedzielę Wielkanocną
 •         Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (popularnie znane jako Boże Ciało – święto ruchome)
 •          Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)
 •            Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)
 • Boże Narodzenie (25 grudnia)

Święta patronalne

Tradycja kościoła rzymskokatolickiego gorąco zaleca uczestnictwo w celebracji niżej wymienionych świąt kościelnych:

 • Matki Bożej Gromnicznej (2 lutego)
 • św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca)
 • Poniedziałek wielkanocny
 •     Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
 • święto NMP Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego)
 • Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia)
 • św. Szczepana (26 grudnia)
 • św. Wojciecha, biskupa i męczennika (23 kwietnia)
 • Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (3 maja)
 • św. Stanisława, biskupa i męczennika (8 maja)
 • św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika (16 maja)
 • świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)
 • św. Stanisława Kostki, zakonnika i wyznawcy (18 września)
 • święto patronalne we własnej parafii (czyli tzw. odpust)

Rok Liturgiczny

ROK LITURGICZNY – to wspomnienie zbawczego misterium Jezusa Chrystusa w ciągu jednego roku kalendarzowego rozpoczynającego się w pierwszą Niedzielę Adwentu. W trakcie jednego roku przekazywana jest cała historia zbawienia, opisana na kartach Biblii. Kolejno odsłaniane jest całe Misterium Chrystusa: oczekiwanie, zwiastowanie, nadejście, działalność, śmierć, zmartwychwstanie.

W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. oraz powstrzymywać się od wykonywania tych prac i zajęć, które:
– utrudniają oddawanie Bogu czci,
– przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,
– utrudniają korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (kan. 1247 KPK).

Poprzez świętowanie wyraża się natura człowieka. Są takie dni w Roku Liturgicznym Kościoła, które mają rangę wielkich wydarzeń. Nazywamy je świętami nakazanymi. W te dni każdy chrześcijanin ma obowiązek uczestniczenia we Mszy św. oraz powstrzymania się od prac niekoniecznych. Nakazowi uczestniczenia we Mszy św. czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1248 KPK). Zaniedbanie tego obowiązku bez ważnej przyczyny jest grzechem ciężkim.

Niektóre ze świąt kościelnych obchodzone są zawsze w ten sam dzień w roku (np. Boże Narodzenie zawsze 25 grudnia). Inne natomiast są świętami ruchomymi, tzn. każdego roku obchodzone są innego dnia. Data tych świąt uzależniona jest od uroczystości Zmartwychwstania Chrystusa. Od starożytności chrześcijańskiej Wielkanoc przypada zawsze w niedzielę po pełni księżyca, kiedy nastąpiło już wiosenne zrównanie dnia z nocą.

Najważniejszym ze wszystkich świąt jest Triduum Paschalne – czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota oraz Niedziela Zmartwychwstania. Jest to święto wszystkich świąt – w tym czasie chrześcijanie przeżywają Misterium Paschalne Jezusa (Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie). Wszystkie pozostałe święta są jedynie uwypukleniem któregoś z aspektów Misterium Paschalnego.

TABELA ŚWIĄT RUCHOMYCH

 

Rok
  Pański  
Cykl
 niedzielny 
Cykl
 powszedni 
Środa
  Popielcowa  
  Wielkanoc   Wniebo-
  wstąpienie  
Zesłanie
  Ducha Św.  
  Boże Ciało     Początek  
Adwentu
2015 B I 18 II 5 IV 17 V 24 V 4 VI 29 XI
2016 C II 10 II 27 III 8 V 15 V 26 V 27 XI
2017 A I 1 III 16 IV 28 V 4 VI 15 VI 3 XII
2018 B II 14 II 1 IV 13 V 20 V 31 V 2 XIII
2019 C I 6 III 21 IV 2 VI 9 VI 20 VI 1 XII
2020 A II 26 II 12 IV 24 V 31 V 11 VI 29 XI
2021 B I 17 II 4 IV 16 V 23 V 3 VI 28 XI
2022 C II 2 III 17 IV 29 V 5 VI 16 VI 27 XI
2023 A I 22 II 9 IV 21 V 28 V 8 VI 3 XII
2024 B II 14 II 31 III 12 V 19 V 30 V 1 XII
2025 C I 5 III 20 IV 1 VI 8 VI 19 VI 30 XI

 

Święta Kościelne 2018

Święta nakazane w Kościele Katolickim w 2018 r.

1 stycznia (poniedziałek)                 – Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (sobota)                          – Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

1 kwietnia (niedziela)                        – Wielkanoc

13 maja (niedziela)                            – Wniebowstąpienie

31 maja (czwartek)                            – Boże Ciało

15 sierpnia (środa)                           – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (czwartek)                      – Wszystkich Świętych

25 grudnia (wtorek)                          – Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2018 r.

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych są w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

2 lutego (piątek)                                – Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)

19 marca (poniedziałek)                   – Uroczystość św. Józefa

2 kwietnia (poniedziałek)                   – Poniedziałek Wielkanocny

25 maja (piątek)                                – Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

29 czerwca (piątek)                           – Uroczystość św. Piotra i Pawła

8 grudnia (sobota)                             – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

26 grudnia (środa)                             – Boże Narodzenie (drugi dzień)

Święta Kościelne 2019

Święta nakazane w Kościele Katolickim w 2019 r.

1 stycznia (wtorek)                          – Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (niedziela)                       – Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

21 kwietnia (niedziela)                      – Wielkanoc

2 czerwca (niedziela)                        – Wniebowstąpienie

20 czerwca (czwartek)                      – Boże Ciało

15 sierpnia (czwartek)                     – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (piątek)                          – Wszystkich Świętych

25 grudnia (poniedziałek)                – Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2019 r.

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych są w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

2 lutego (sobota)                              – Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)

19 marca (wtorek)                            – Uroczystość św. Józefa

22 kwietnia (poniedziałek)                 – Poniedziałek Wielkanocny

25 maja (sobota)                               – Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

29 czerwca (sobota)                         – Uroczystość św. Piotra i Pawła

8 grudnia (niedziela)                         – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

26 grudnia (czwartek)                       – Boże Narodzenie (drugi dzień)

Święta Kościelne 2020

Święta nakazane w Kościele Katolickim w 2020 r.

1 stycznia (środa)                            – Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (poniedziałek)                 – Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

12 kwietnia (niedziela)                      – Wielkanoc

24 maja (niedziela)                           – Wniebowstąpienie

11 czerwca (czwartek)                      – Boże Ciało

15 sierpnia (sobotak)                       – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (niedziela)                     – Wszystkich Świętych

25 grudnia (piątek)                          – Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2020 r.

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych są w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

2 lutego (niedziela)                           – Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)

19 marca (czwartek)                         – Uroczystość św. Józefa

13 kwietnia (poniedziałek)                 – Poniedziałek Wielkanocny

25 maja (poniedziałek)                     – Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

29 czerwca (poniedziałek)               – Uroczystość św. Piotra i Pawła

8 grudnia (wtorek)                            – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

26 grudnia (sobota)                          – Boże Narodzenie (drugi dzień)


Przejdź do paska narzędzi