ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016

INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI PIELGRZYMÓW NA ŚDM KRAKÓW 2016 dla DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Zgłoszenia do udziału w ŚDM Kraków 2016 dokonywane są przez Diecezjalne Centra ŚDM.

Poniżej został zamieszczony instruktarz zgłoszenia:

1. Zapoznanie z propozycjami różnych pakietów uczestnictwa. Informacje o pakietach można znaleźć na stronie: http://www.krakow2016.com/pakiet-pielgrzyma.

2. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem księdza pracującego w parafii zamieszkania na adres: kontakt@sdmrzeszow.pl.

3. Dane potrzebne do rejestracji:

a) IMIĘ I NAZWISKO
b) NUMER PESEL
c) DATA I MIEJSCE URODZENIA
d) ADRES
e) IMIONA RODZICÓW
f) PARAFIA
g) E-MAIL I NUMER TELEFONU
h) RODZAJ PAKIETU

Osoby niepełnoletnie przy zgłoszeniu podają: IMIĘ, NAZWISKO I NR TELEFONU OPIEKUNA na czas wydarzenia, który musi być jednocześnie jego uczestnikiem w tej samej grupie.
Formularz zgody na opiekę nad nieletnim będzie dostępny na stronie.

4. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać zaliczkę 100 zł od każdego uczestnika na konto: Bank Spółdzielczy w Rzeszowie 19 9162 0000 2001 0016 8205 0001, z dopiskiem: „Kraków_(podać nazwę parafii zgłaszającej)_(podać liczbę osób dokonujących wpłaty)”. Po dokonaniu właty zaliczki zostanie wysłany mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia.

5. Podstawą przydzielenia do podgrup (150 osób) będzie wybrany pakiet.

6. Wszelkie pytania dotyczące rejestracji uczestników prosimy kierować pod numery telefonów:
ks. Krzysztof Golas: ( od poniedziałku do środy w godzinach: 14.00-18.00)
s. Ewa Bielecka OV: ( od poniedziałku do czwartku w godzinach: 14.00-18.00 oraz w piątek w godzinach: 09:00-12:00)
lub osobiście w Sekretariacie Dicezjalengo Centrum ŚDM, w Domu Diecezjalnym Tabor (Rzeszów, ul. Połonińska 25), od poniedziałku do czwartku w godzinach: 14.00-18.00 oraz w piątek w godzinach: 09:00-12:00.

7. Zgłoszenie uznajemy za zarejestrowane po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty zaliczki w kwocie 100 zł za każdą osobę, bez względu na wybrany pakiet.

8. Kolejne wpłaty można dokonywać w dowolnym terminie do pełnej kwoty wybranego pakietu do końca maja 2016 r. Każdorazową wpłatę należy kierować na konto: Bank Spółdzielczy w Rzeszowie 19 9162 0000 2001 0016 8205 0001, z dopiskiem: „Kraków_(podać nazwę parafii zgłaszającej)_(podać liczbę osób dokonujących wpłaty)”.


 

Zachęcamy wszystkich parafian do zapisywania się na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Za ławkami dostępne są formularze zgłoszeniowe, które należy wypełnione przynosić do zakrystii wraz z zaliczką w wysokości 100 zł.
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do końca lutego 2016 r.
Dane potrzebne do zgłoszenia to:
-imię i nazwisko
-numer PESEL
-data i miejsce urodzenia
-adres
-imiona rodziców
-parafia
-e-mail i numer telefonu (w wypadku osób niepełnoletnich dodatkowo numer opiekuna, który będzie uczestnikiem Światowych Dni Młodzieży w tej samej grupie co osoba niepełnoletnia)
-rodzaj pakietu

Do wyboru pielgrzymi mają trzy główne pakiety:
1. Pakiet od 25.07.2016 r. do 01.08.2016 r. cena: 690 zł
2. Pakiet od 29.07.2016 r. do 1.08.2016 r. cena: 310 zł
3. Pakiet obejmujący czuwanie i Mszę Św. na zakończenie, bez noclegu, 30/07/2016 i 31/07/2016 cena: 150 zł
Ceny podane powyżej to ceny pakietów głównych. Na stronie internetowej: www.krakow2016.com/pakiet-pielgrzyma podane są inne pakiety, posiadające szerszą lub węższą ofertę. Zapraszamy do zapoznania się z dokładnymi danymi dostępnymi na powyższej stronie.

Serdecznie zapraszamy!


 

Materiały do pobrania

Logo ŚDM (opis logo tutaj)

W celu uzyskania logo w formacie wektorowym prosimy o kontakt na kontakt@sdmrzeszow.pl

Prezentacje

Oficjalna Modlitwa i Opis Szczegółowy Logo ŚDM Kraków

MODLITWA PRZY KRZYŻU ŚDM – POMOCE DUSZPASTERSKIE


Przejdź do paska narzędzi