“DROGAMI ŚWIĘTOŚCI JACKA KRAWCZYKA”

  • 0

“DROGAMI ŚWIĘTOŚCI JACKA KRAWCZYKA”

Category : WYDARZENIA

W dniu 3-ciego czerwca 2018 r. przybył do naszej parafii Ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL i głosił słowo Boże w którym to mówił o naszym parafianinie śp. Jacku Krawczyku studencie KUL, oraz o nowej książce o nim: “DROGAMI ŚWIĘTOŚCI JACKA KRAWCZYKA”

Jacek nie urodził się w pałacu, nie miał służących i nikt mu się nie kłaniał. Był taki, jak większość z nas, można powiedzieć „normalny”. Jego wiara również była zwyczajna, prosta, płynąca z serca, a nie filozoficzna.

Pieniądze zebrane ze sprzedaży książki w całości zostały przekazane na fundację im. Jacka Krawczyka która wspiera materialnie najuboższych świeckich studentów, pochodzących z rodzin wielodzietnych lub bezrobotnych, studiujących na Wydziale Teologii KUL w Lublinie, na którym studiował śp. Jacek. Fundacja funkcjonuje dzięki darowiznom.Ograniczenia

W świątyni obowiązuje limit – maks. 75 proc. obłożenia.

Ważne! Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Informacje na dziś

Papieska intencja na wrzeszień 2021 brzmi:Intencja powszechna – Ekologicznie zrównoważony styl życia Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Przejdź do paska narzędzi