Akt Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski w parafiach

  • 0

Akt Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski w parafiach

Category : WYDARZENIA

W piątek, 26 sierpnia, w Kościele w Polsce, w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej,  polskie parafie dokonają Aktu Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski, w ramach  obchodów 1050-lecia Chrztu Polski.
Pierwszy etap zawierzenia odbył się 3 maja, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Wtedy  polscy biskupi wraz z zebranymi na Jasnej Górze wiernymi dokonali Aktu Zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.
Aby wprowadzić wiernych do tego wydarzenia Komisja Duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski zaproponowała, aby bezpośrednim przygotowaniem do uroczystego Aktu było organizowane w parafiach truduum, w trakcie którego podczas Celebracji Słowa Bożego będą rozważane trzy cnoty Boskie – wiara, nadzieja i miłość.

Oto tekst Aktu Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski 

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,
Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!
W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego,
oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości naszą parafię, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny,
ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych,
wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże.
Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas
przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi.
Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym,
rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna.
Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia:
Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom,
w trosce o zbawienie każdego człowieka.
Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej
rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem.
Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia.
Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie
w pracę, kulturę, sztukę i naukę,
przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych.
Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii, Ojczyźnie i świecie.
Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii.
Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość
do naszego Narodu i każdego z nas.
Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich
światło zbawczej nadziei.
Amen.


Przejdź do paska narzędzi