4 września Papież Franciszek włączy w poczet świętych Matkę Teresę z Kalkuty – Misjonarkę Miłości.

  • 0

4 września Papież Franciszek włączy w poczet świętych Matkę Teresę z Kalkuty – Misjonarkę Miłości.

,,Wielokrotnie miałem okazję spotkać ją osobiście, dobrze więc pamiętam jej drobną postać, przytłoczoną brzemieniem życia, które poświęciła służbie najuboższym z ubogich, ale zawsze pełną niewyczerpanej energii wewnętrznej: energii miłości Chrystusa.’’ – św. Jan Paweł II

4 września Papież Franciszek włączy w poczet świętych Matkę Teresę z Kalkuty – Misjonarkę Miłości.
Matka Teresa z Kalkuty była dobrze znana na całym świecie. Już za życia wielu uznawało ją za świętą. Wielu ludzi prosiło ją o błogosławieństwo oraz modlitwę. Wpatrując się w jej oblicze trudno było doszukać się oznak cierpienia. Niełatwo przyjąć do wiadomości, że przez wiele lat pogrążona była w ciemności duchowej. Będąc na łożu śmierci, poddana została modlitwom o uwolnienie od ataków złego ducha.

Matka Teresa była zakonnicą od 1928 roku i uczyła hinduskie dziewczynki historii i geografii. Jej prawdziwym powołaniem okazała się jednak posługa wśród najuboższych. W związku z tym, założyła Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości. Zadaniem Zgromadzenia, poza zwalczaniem biedy przez pomoc socjalną i medyczną było dawanie miłości odrzuconym i niekochanym: nędzarzom, alkoholikom, prostytutkom, trędowatym, dzieciom ulicy.

Życie jest szansą, schwyć ją.
Życie jest radością, próbuj ją.
Życie jest snem, uczyń je prawdą.
Życie jest wyzwaniem, zmierz się z nim.
Życie jest obowiązkiem, wypełnij go.
Życie jest cenne, doceń je.
Życie jest bogactwem, strzeż go.
Życie jest miłością, ciesz się nią.
Życie jest tajemnicą, odkryj ją.
Życie jest obietnicą, spełnij ją.
Życie jest hymnem, wyśpiewaj go.
Życie jest walką, podejmij ją.
Życie jest tragedią, pojmij ją.
Życie jest przygodą, rzuć się w nią.
Życie jest szczęściem, zasłuż na nie.
Życie jest życiem, obroń je. – Matka Teresa z Kalkuty


Przejdź do paska narzędzi