15. rocznica beatyfikacji ks. Władysława Findysza

  • 0

15. rocznica beatyfikacji ks. Władysława Findysza

Category : Komunikaty Kurii

19 czerwca 2005 r. w Warszawie, na zakończenie Kongresu Eucharystycznego, został beatyfikowany ks. Władysław Findysz, proboszcz parafii w Nowym Żmigrodzie w latach 1942-1963 (obecnie Nowy Żmigród leży na terenie diecezji rzeszowskiej). Razem z nim na ołtarze zostali wyniesieni: ks. Bronisław Markiewicz i ks. Ignacy Kłopotowski.

Ks. Władysław Findysz urodził się 13 grudnia 1907 r. w Krościenku Niżnym k. Krosna. Po maturze w Państwowym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie w 1927 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne oraz przygotowanie do kapłaństwa w seminarium duchownym w Przemyślu. 19 czerwca 1932 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze przemyskiej. Przez 3 lata pracował jako wikariusz w Borysławiu, a następnie dwa lata w Drohobyczu. Od 1937 r. do 1940 r. był wikariuszem w Strzyżowie (w tym czasie przez blisko rok od września 1939 r. był administratorem parafii). W 1940 r. został wikariuszem w Jaśle. W lipcu 1941 r. otrzymał nominację na administratora parafii w Żmigrodzie Nowym, a 13 sierpnia 1942 r. został proboszczem. W 1944 r., po przejściu frontu wojennego, tak jak pozostała ludność, został przymusowo wysiedlony. Wrócił do parafii w 1945 r. Po 18 latach pracy duszpasterskiej został aresztowany. W czasie pokazowego procesu, który odbył się w 1963 r. w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie, zarzucono mu zmuszanie obywateli do praktyk i obrzędów religijnych. Został skazany na karę dwóch i pół roku więzienia. Po trzech miesiącach w więzieniu, ze względu na zły stan zdrowia, został warunkowo zwolniony i wrócił do Nowego Żmigrodu. Zmarł 21 sierpnia 1964. W poczet błogosławionych zaliczył go Benedykt XVI, a zostało to uroczyście ogłoszone 19 czerwca 2005 r. w Warszawie na zakończenie Kongresu Eucharystycznego. (tn)


Przejdź do paska narzędzi