Monthly Archives: Kwiecień 2017

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 6

  • 4

  • 6

Informacje na dziś

Papieska intencja na marzec 2020 brzmi:Intencja ewangelizacyjna: Katolicy w Chinach. Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

Zapraszamy na strony:

Pogoda w Strażowie