Koło przyjaciół Radia Maryja

Koło Przyjaciół Radia Maryja powołane zostało z inicjatywy ks. Proboszcza w maju 2005r. W pierwszym spotkaniu uczestniczyło 12 osób, słuchaczy katolickiej rozgłośni, ustalono I sobotę każdego miesiąca dniem spotkań modlitewne- formacyjnych. Obecnie koło liczy 14 osób. Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwa w intencji tej rozgłośni, następnie ks. Proboszcz prowadzi konferencję formacyjna, na zakończenie ustalenia organizacyjne, a w kościele wraz z wiernymi prowadzimy modlitwę różańcowa w intencji tej rozgłośni, jej założyciela, oraz innych dzieł przy Radiu Maryja powstałych. W szczególnych okolicznościach życia parafii podejmowana jest spontaniczna inicjatywa modlitw w różnych intencjach ustalonych z ks. Proboszczem prowadzona jest w kościele systematycznie w ustalonych i ogłoszonych terminach: m. innymi: za chorych, cierpiących, o zdrowie ks. Proboszcza, o dobre przygotowanie i godne przeżycie misji świętych i uroczystości konsekracji kościoła, każdego 8 XII w rocznicę powstania tej katolickiej rozgłośni o jej pomyślny rozwój, oraz 2 II w uroczystość Ofiarowania Pańskiego w intencji kapłanów i osób konsekrowanych. Od roku 2006 w każdy I piątek miesiąca prowadzimy adorację Najświętszego Sakramentu z rozważaniami stosowanymi do okresu liturgicznego, a intencja Mszy świętej jest polecenie Panu Bogu i Matce Najświętszej pod opiekę tej katolickiej rozgłośni. W każda środę miesiąca prowadzona jest modlitwa różańcowa w intencji Ojczyzny. Corocznie organizowana jest wspólnie z ks. Proboszczem parafialna pielgrzymka do sanktuariów, i ciekawych miejsc naszej Ojczyzny. Trzykrotnie pielgrzymowaliśmy z ks. Proboszczem pieszo do sanktuarium w Terliczce spotkanie Rodziny Radia Maryja.
Każdego roku delegacja bierze udział w uroczystych spotkaniach opłatkowych terenowych kół Radia Maryja w Rzeszowie. Delegacja Brala udział w uroczystości rocznicy powstania Radia Maryja w Toruniu, oraz dorocznej pielgrzymce do Częstochowy.
Na czas Roku Kapłańskiego ogłoszonego przez Ojca świętego Benedykta XVI podjęta została cotygodniowa modlitwa w każdy czwartek przed msza święta w intencji kapłanów posługujących w naszej wspólnocie obecnie i poprzednich. za kapłanów rodaków, oraz o nowe liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, oraz za zmarłych w parafii kapłanów. Członkinie Koła Radia Maryja założyły Margerytkę – dar wieczystej modlitwy za 1-go kapłana. Ofiary na rozgłośnie Radia Maryja comiesięcznie składają członkowie, jak też osoby wpierające, wpłaty przesyłane na konto rozgłośni potwierdzane są comiesięcznie podziękowaniem przesyłanym od Dyrektora Radia Maryja


Liturgia Dnia

Papieska Intencja Apostolstwa na październik 2022

O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Przejdź do paska narzędzi