Przygotowanie do ślubu

W przygotowaniu do ślubu trzeba uwzględnić następujące sprawy:

1. Należy uczestniczyć w cyklu katechez przedmałżeńskich (przynajmniej 10 nauk);

2. Przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu;

3. Gdy narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed uroczystością ślubną powinni odebrać  z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie to jest ważne 6 miesięcy);

4. Na 3 miesiące przed datą ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, by został sporządzony protokół przedślubny (potrzebne będą: dowody osobiste, metryki chrztu, zaświadczenia o bierzmowaniu i zaświadczenia o katechezie przedmałżeńskiej);

5. Po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w parafiach narzeczonych głoszone będą zapowiedzi;

6. Narzeczeni powinni w tym czasie przystąpić po raz pierwszy do spowiedzi przedślubnej;

7. Należy wspólnie zgłosić się na katechezy przedślubne najlepiej 5-4 miesiące, a przynajmniej 3 miesiące przed ślubem (3 nauki + rozmowy ind. w Poradni Rodzinnej) – (to nie to samo co katechezy przedmałżeńskie)

8. Ślub odbywa się z zasady w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny (parafia narzeczonej lub narzeczonego). W uzasadnionych wypadkach można zawrzeć małżeństwo w innych kościele parafialnym, po uzyskaniu od swego proboszcza zgody, zwanej licencją. Licencję wystawia się po sporządzeniu protokołu przedślubnego i ukończeniu katechez przedślubnych i wizytach w poradni rodzinnej oraz po wygłoszeniu zapowiedzi.

 9. Akt zawarcia małżeństwa spisuje się w  kancelarii parafii, w której odbędzie się ślub. W tym celu narzeczeni, w uzgodnionym terminie, zgłaszają się w kancelarii i przedstawiają: zaświadczenie z USC do ślubu “konkordatowego” (3 egzemplarze) lub świadectwo zawartego już związku cywilnego oraz – gdy zawierają małżeństwo poza własną parafią – licencję z parafii, gdzie był sporządzony protokół przedślubny, a także, jeśli wcześniej tego nie uczynili, świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej. Świadkowie przedstawiają także dowody osobiste.

10. Dzień przed ślubem po raz drugi narzeczeni powinni przystąpić do sakramentu spowiedzi;

11. W dniu ślubu narzeczeni powinni przyjechać do kościoła kilkanaście minut przed uroczystością  i ze świadkami udać się do zakrystii, dostarczając obrączki i zaświadczenie o spowiedziach przedślubnych. Świadkowie zgłaszają się do zakrystii z dowodami osobistymi i wraz z narzeczonymi podpisują odpowiednie dokumenty.

12. W czasie Mszy św.  wobec świadków i księdza, który błogosławi małżeństwo nowożeńcy składają przysięgę małżeńską.

Do pobrania:

Szczegółowa instrukcja o  formalnych przygotowaniach do ślubu

Warto przeczytać:

Por: www.rodzina.rzeszow.pl

Share Button

Msze św. w parafii Strażów są sprawowane:

w niedzielę w czasie epidemii : o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 16:00.

w dni powszednie o godz. 18:00

Bez limitu wiernych w kościołach!

Nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17:40, w niedzielę o godz. 15:40.

Od soboty 30 maja uroczystości religijne i pogrzeby

Zniesienie obostrzeń obejmie kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni  i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na maj 2020 brzmi:Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

Zapraszamy na strony:

Pogoda w Strażowie