KANCELARIA PARAFIALNA

KANCELARIA PARAFIALNA
czynna w dni powszednie od poniedziałku do piątku po Mszy Świętej.

W pozostałe godziny w miarę obecności duszpasterza

 

Dokumenty potrzebne do otrzymania sakramentów świętych:

 • Chrzest

  • – odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
  • – zaświadczenie o ślubie kościelnym rodziców,
  • – zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych (jeśli nie są z naszej parafii), że mogą być chrzestnymi. więcej…
 • Pierwsza Komunia Święta

  • – metryka chrztu dziecka
  • – zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej
  • Więcej informacji w zakładce I Komunia święta
 • Bierzmowanie

  • – metryka chrztu
  • – zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
  • – w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
  • – zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
  • Więcej informacji w zakładce Bierzmowanie
 • Małżeństwo

  Formalności związane ze ślubem załatwiane są w dwóch etapach:
  I. Narzeczeni zgłaszają się 2 lub 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Datę i godzinę można ustalić wcześniej.

 • Dokumenty:
  • – dokumenty konkordatowe z USC (ważne 3 miesiące)
  • – metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu (ważne 6 miesięcy)
  • – świadectwa ukończenia katechezy przedmałżeńskiej i udziału w 2 rozmowach w Poradnictwie Rodzinnym
  • – zaświadczenie o ukończeniu dnia skupienia dla narzeczonych

  II. Narzeczeni zgłaszają się 3 tygodnie przed terminem ślubu celem spisania protokołu przedmałżeńskiego.

 • Dokumenty:
  • – zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
  • – dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres).
Muzyka na ślubie

Muzyka kościelna wykonywana w trakcie liturgii Mszy św. ślubnej powinna być dobrana w sposób godny powagi i rangi uroczystości. Organy naszej parafii posiadają pełny zakres głosów różnych instrumentów i w swoim brzmieniu doskonale odzwierciedlają barwy wielu dźwięków. więcej…

 

Sakramentu chorych udziela się:

 • osobom poważnie chorym lub w podeszłym wieku,
 • osobom przed trudną operacją,
 • chorym, którzy stracili przytomność, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący prosiliby o to, gdyby byli przytomni.

Sakrament chorych można przyjąć nawet kilka razy w ciągu roku, zwłaszcza przy każdym pogorszeniu stanu zdrowia.

Chorych z posługą sakramentalną, odwiedzamy w pierwszą i drugą sobotę miesiąca, a w nagłych przypadkach w każdym innym czasie.

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

 • stół nakryty białym obrusem,
 • krzyż,
 • świece.

Wszyscy obecni w domu powinni uczestniczyć we wspólnej modlitwie.

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego.

 

 • Pogrzeb katolicki

  • – akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
  • – Kartę zgonu.
  • – zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej) , jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
  • – zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii.
  • – informacja z cmentarza o terminie pogrzebu.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.), dlatego należy wcześniej zadbać o przystąpienie do spowiedzi św.

Share Button

Msze św. w parafii Strażów są sprawowane:

w niedzielę w czasie epidemii : o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 16:00.

w dni powszednie o godz. 18:00

Bez limitu wiernych w kościołach!

Nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17:40, w niedzielę o godz. 15:40.

Od soboty 30 maja uroczystości religijne i pogrzeby

Zniesienie obostrzeń obejmie kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni  i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na maj 2020 brzmi:Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

Zapraszamy na strony:

Pogoda w Strażowie