Category Archives: OGŁOSZENIA PARAFIALNE 2015

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0
intencje mszalne

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0
intencje mszalne

 • 0
intencje mszalne

 • 0

 • -

 • -
intencje mszalne

 • -

 • -

 • -

Papieska intencja na kwiecień 2022

Za pracowników służby zdrowia

Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Przejdź do paska narzędzi