Przewodnik po intencjach mszalnych

Jakie są rodzaje intencji mszalnych?W naszym kościele można zamówić następujące rodzaje intencji:

 • jednorazowa – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.
 • zbiorowa – jeden kapłan odprawia jedną Mszę św., składając ją w kilku intencjach;
 • gregoriańska – intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni

Każda Eucharystia jest wydarzeniem zbawczym. Bóg wciąga nas w to wszystko, co wydarzyło się w Wieczerniku, na Kalwarii, wreszcie daje nam zasmakować tego, co określamy „Zmartwychwstaniem” naszego Pana.

W teologii i prawie kanonicznym istnieje sformułowanie: aplikacja Mszy. Słowo aplikacja pochodzi z jęz. łacińskiego – applicatio – co też oznacza: przydzielenie, zastosowanie. Aplikacja Mszy – to odprawienie przez kapłana Eucharystii w określonej intencji. Zgodnie ze starą tradycją Kościoła, owoce Mszy Świętej możemy aplikować w jakiejkolwiek godziwej intencji. Można je więc ofiarowywać w intencjach żywych i zmarłych, w potrzebach własnych, Kościoła czy świata itp. Zamówiona intencja musi być godziwa – nie wolno bowiem ofiarowywać owoców Mszy Świętej w intencjach z natury swej złych, np. życząc komuś czegoś złego.

Wierni mają prawo do powierzenia Kościołowi konkretnych intencji, w których odprawiona jest Eucharystia. W czasie Mszy Świętej, tworząc wspólnotę modlących się naśladowców Chrystusa – wspólnymi siłami powierzamy Bogu naszych bliskich – żyjących lub zmarłych oraz dziękczynienia czy prośby, związane z naszym osobistym lub rodzinnym życiem. Możemy też poprzez określone intencje powierzać Bogu sprawy Kościoła, naszej ojczyzny i całego świata. Każda intencja, będąca przedmiotem wspólnotowej modlitwy – włączona jest przez Chrystusa w Jego paschalne dzieło zbawienia. Dlatego intencje przedkładane przez wiernych do odprawienia za nie Eucharystii – są tak bardzo ważne. Konkretna – godziwa intencja – w czasie sprawowanej Eucharystii zostaje oddana Chrystusowi, umierającemu na krzyżu oraz oddającemu swoje życie za nas i naszą wędrówkę ku zbawieniu i świętości.

Po co zamawiać Mszę świętą?

W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski.
Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.
Możemy się także modlić za naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.
Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Intencje

Mszę świętą można zamówić w każdej godziwej intencji. Przykłady podajemy niżej:

 •     Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski…
 •     Dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławiństwo Boże…
 •     W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie…
 •     W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
 •     Błagalna o nawrócenie z nałogu…
 •     O uzdrowienie z ciężkiej choroby…
 •     O nawrócenie i przemianę życia…
 •     Przebłagalna o darowanie win i o szczęśliwą śmierć…
 •     Msza św. wynagradzająca…
 •     O zdrowie i pokój w rodzinie…
 •     O nawrócenie i dobrą spowiedź…
 •     O pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu…
 •     O szczęśliwe rozwiązanie oraz o zdrowie dla matki i dziecka…
 •     O Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej…
 •     O rozwiązanie trudnej sprawy…
 •     Z okazji urodzin (imienin, jubileuszu…) o Boże błogosławieństwo
 •     O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…
 •     O szczęśliwą operację i zdrowie dla…
 •     O dobry wybór drogi życiowej…
 •     Za zmarłego (zmarłą) śp.   
 •     Za zmarłych z rodziny…
 •     Za dusze w czyśćcu cierpiące…

Jak zamówić intencję mszalną?

Intencje mszalne można zamawiać w zakrystii, czynnej codziennie przed i po każdej Mszy świętej.

Jakie są dostępne terminy odprawiania Mszy św.?

Dostępność terminów zależy od pory roku. Najtrudniej o wolne terminy w Wielkim Poście i w dniach popularnych imienin. Często można zamówić Mszę św. jeszcze w tym samym tygodniu. Można też zamawiać Msze z większym wyprzedzeniem – do pół roku.

Ile to “kosztuje”?

Przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna. Przeznaczona jest ona na utrzymanie kościoła i osób w nim posługujących, w szczególności kapłana odprawiającego zamawianą Mszę. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę – kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję.

Czy można zarezerwować termin odprawienia Mszy św.?

Tak. Termin taki należy potwierdzić. 


Przejdź do paska narzędzi