Misterium wielkanocne w Zespole Szkół w Strażowie [VIDEO, FOTO]

  • 0

Misterium wielkanocne w Zespole Szkół w Strażowie [VIDEO, FOTO]

W dniu 12 kwietnia 2017 r. w budynku ZS w Strażowie uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej przy wsparciu wychowawczyni pani Beaty Sądek przygotowali i przedstawili misterium wielkanocne, wprowadzające w wyjątkowy nastrój Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej Nocy.

Mali aktorów wcielili się w postacie takie jak: Jezus Chrystus, Szymon Cyrnejczyk, św. Weronika, Maryja, żołnierze.

Piękna gra aktorów, stroje, śpiew, dekoracja sceny uświetniły to wydarzenie, a wszystkim obecnym uświadomiły, że męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa uczą nas pięknego i mądrego życia.

Licznie zebrani na korytarzu szkolnym widzowie w zadumie obejrzeli występ młodych aktorów i nagrodzili ich gromkimi brawami. Nad całością uroczystości czuwała pani wychowawczyni Beata Sądek.

Przedstawienie zakończyło się życzeniami ze strony pani dyrektor ZS w Strażowie Agaty Guni-Buk.


Ograniczenia

Ważne!

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni od 27 marca do 9 kwietnia 2021 w naszym kościele może przebywać jednocześnie 23 osób pozostali wierni uczestniczą na zewnątrz kościoła 1,5 m odległości od siebie.

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą  maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na marzec 2021 brzmi:Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Przejdź do paska narzędzi