Rok Święty Miłosierdzia Bożego – 8.12.2015 r.

  • -

Rok Święty Miłosierdzia Bożego – 8.12.2015 r.

Category : WYDARZENIA

12 kwietnia 2015 r. w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, Papież Franciszek ogłosił Rok Święty stojąc przed Drzwiami Świętymi. Rok Święty rozpocznie się w 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, a zakończy 20 listopada 2016 roku, w niedzielę Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W jego centrum znajdzie się Boże miłosierdzie.

     “– Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić bardziej oczywistą swą misję, jako świadka miłosierdzia. To droga, która rozpoczyna się od duchowego nawrócenia. Dlatego też postanowiłem ogłosić Nadzwyczajny Jubileusz, w centrum którego będzie Boże miłosierdzie. To będzie Rok Święty Miłosierdzia – Chciejmy go przeżywać w świetle słów Pana: “Bądźcie miłosierni, jak wasz Ojciec”.

     Ojciec Święty powierzył organizację tego Jubileuszu Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. “Jestem przekonany, że cały Kościół, który bardzo potrzebuje miłosierdzia, bo jesteśmy grzesznikami, będzie mógł znaleźć w tym Jubileuszu radość, by odkryć i uczynić owocnym Boże miłosierdzie, przez które wszyscy jesteśmy wezwani do dawania pociechy każdemu człowiekowi naszych czasów. Nie zapominajmy, że Bóg przebacza wszystko i, że Bóg przebacza zawsze. Nie męczmy się nigdy proszeniem o przebaczenie. Już teraz powierzamy ten Rok Matce Miłosierdzia, by zwróciła na nas swoje spojrzenie i czuwała nad naszą drogą: naszą drogę nawrócenia, naszą drogę z otwartym sercem, by w tym roku otrzymać przebaczenie Boga, otrzymać Boże miłosierdzie.” – mówił Papież.


Najistotniejsze cechy Bożego miłosierdzia opisał papież Franciszek w opublikowanej 11 kwietnia 2015 r. w Watykanie bulli “Misericordiae vultus”. 

FRANCISZEK
BISKUP  RZYMU
SŁUGA  SŁUG  BOŻYCH
DO  WSZYSTKICH,  KTÓRZY BĘDĄ
CZYTAĆ TEN LIST
ŁASKA, MIŁOSIERDZIE I POKÓJ

     Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu. Ojciec « bogaty w miłosierdzie » (por. Ef 2, 4), gdy objawił Mojżeszowi swoje imię: « Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność » (Wj 34, 6), sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu momentach historii. W « pełni czasów » (por. Ga 4, 4), gdy wszystko było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi też i Ojca (por. J 14, 9). Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą[1] objawia miłosierdzie Boga.

     Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu.

W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 11 kwietnia, w wigilię II Niedzieli Wielkanocnej, Święta Bożego Miłosierdzia Roku Pańskiego 2015, w trzecim roku mego Pontyfikatu.

Papież Franciszek

Czytaj dalej: “Misericordiae Vultus”

źródło: w2.vatican.va


Przejdź do paska narzędzi