Adwent 2015 – ”Nowe życie w Chrystusie”

  • -

Adwent 2015 – ”Nowe życie w Chrystusie”

Category : WYDARZENIA

Rozpoczynamy Adwent i nowy Rok Liturgiczny, który w polskim kościele będziemy przeżywać pod hasłem: ”Nowe życie w Chrystusie”.

      Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od 29 listopada 2015 r. a kończy w wieczór 24 grudnia w Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia.

adwent1_1

     W Adwencie kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów, oraz przygotowujemy się do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.

      W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), odprawiane są Roraty. Roraty to Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane wczesnym rankiem. W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, świeca – symbolizuje ona obecność Maryi. Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach; zapalają się one dopiero podczas uroczystego hymnu “Chwała na wysokości Bogu”. Dzieci zabierają idąc na roraty zabierają ze sobą lampiony, ten piękny symbol przypomina nam o konieczności zbierania przez cały Adwent dobrych uczynków, aby wskazać Chrystusowi drogę do naszego serca.

     Wieniect2015Wieńce adwentowe i umieszczone w nim cztery świece symbolizują cztery niedziele adwentowe. Świece zapala się w kolejne niedziele Adwentu. I świeca symbolizuje przebaczenie przez Boga nieposłuszeństwa Adama i Ewy wobec Niego. II świeca stanowi symbol wiary Narodu Izraelskiego jako wdzięczność za dar Ziemi Obiecanej. III z kolei świeca odnosi się do radości króla Dawida, który celebruje przymierze z Bogiem. IV świeca symbolizuje nauczanie proroków, głoszących przyjście Mesjasza.

     W Wigilię Bożego Narodzenia wszystkie palące się świece stanowią symbol bliskości „przyjścia” Jezusa. Światło świec w wieńcu oznacza nadzieję. Wieniec adwentowy jest symbolem wyczekującego w miłości i radości Ludu Bożego. Stanowi także symbol zwycięstwa i godności królewskiej. Jest formą hołdu dla oczekiwanego Chrystusa jako zwycięzcy, króla i wybawiciela.

      W naszym kościele Msze św. Roratnie będą odprawiane przez cały adwent, z wyjątkiem niedziel, codziennie o godz. 17:00. Roraty dla dzieci i młodzieży – od poniedziałku do piątku.


Przejdź do paska narzędzi