Rok Jubileuszowy 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej

  • 0

Rok Jubileuszowy 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej

Category : WYDARZENIA

Na Jasnej Górze 26 sierpnia odbyły się główne uroczystości jubileuszu 300-lecia koronacji cudownego Obrazu Matki Bożej. Przygotowania do tego święta trwały od 8 września ubiegłego roku, a to dlatego, że właśnie tego dnia miała miejsce pierwsza koronacja papieskimi diademami. Rok jubileuszowy był czasem dziękczynienia, ale nade wszystko przypominania, że posiadamy największą królewską godność synów i córek Bożych pod berłem Jasnogórskiej Pani.

     Koronacja Wizerunku Maryi Częstochowskiej 8 września 1717 r. była owocem wielowiekowej czci Polaków dla Matki Najświętszej okazywanej przez wszystkie warstwy społeczne z władcami na czele. Monarchowie mieli w zwyczaju przekazywać na Obraz Matki Bożej regalia. Już król Władysław IV przyozdobił Ikonę koronami królewskimi. Niektóre precjoza z tych koron zachowały się, przyozdabiając suknie Królowej. Po zwycięskiej obronie Jasnej Góry, w 1656 r. król Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej złożył ślubowanie, w którym obrał Maryję „za Patronkę swoją i za Królową państw swoich”. Fakt koronacji sprzed 300 lat był zatem potwierdzeniem kultu Maryi jako Królowej Polski oraz wyrazem ogromnej czci i miłości względem Matki Bożej. Wyjątkowość tego aktu polegała na tym, że to najwyższy autorytet w Kościele, Ojciec Święty Klemens XI, koronami Kapituły Watykańskiej przyozdobił ten Obraz. Była to pierwsza taka koronacja poza Rzymem. Koronacji w imieniu Papieża dokonał bp Krzysztof Szembek.

W łączności z papieżem Franciszkiem

Stąd jubileusz 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu upływał w ścisłej łączności duchowej z papieżem Franciszkiem, który ofiarował pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium specjalny dar odpustów dedykowanych na Rok Jubileuszowy. Odpust zupełny mogą uzyskać również osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, a połączą się pragnieniem ducha z tymi, którzy pobożnie nawiedzają Jasną Górę.

Podczas środowej (23 sierpnia) audiencji ogólnej w Watykanie papież nawiązał do jubileuszu podkreślając, że „w sobotę i w niedzielę, wielu osobiście lub duchowo zgromadzi się w „polskiej Kanie”, w waszym narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze, by świętować uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej i 300-lecie koronacji Jej cudownego Obrazu”.

– Stając przed Obliczem waszej Matki i Królowej, wsłuchujcie się z uwagą w Jej słowa: Zróbcie wszystko, cokolwiek Jezus wam powie. Niech będą one dla was wskazaniem w kształtowaniu sumień, w porządkowaniu życia osobistego i rodzinnego, w budowaniu przyszłości społeczeństwa i narodu – mówił papież Franciszek.

Uchwały Sejmu i Senatu

Sejm z 1764 r. nazwał Matkę Bożą Częstochowską Królową Polski. Obecny Parlament RP ustanowił rok 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Zarówno posłowie, jak i senatorowie są przekonani o szczególnym znaczeniu kultu maryjnego dla naszej Ojczyzny i to nie tylko w aspekcie religijnym, ale i społecznym, patriotycznym oraz kulturowym. Przypominają, że koronacja stała się okazją do wielkiego dziękczynienia Matce Bożej Jasnogórskiej za Jej opiekę nad polskim narodem i wpisała się w ciąg bezprecedensowych wydarzeń, związanych z czcią oddawaną Matce Bożej w Rzeczypospolitej. Ten akt państwowy z XVIII wieku uznający Maryję Królową Polski był punktem odniesienia dla zrywów narodowych, kształtowania się idei wolności i niepodległości w następnych stuleciach.

Na Jasnej Górze trwa nieustanna zachęta do dziękczynienia Bogu za dar Matki dla naszej Ojczyzny. W Kaplicy Cudownego Obrazu płonie specjalna świeca. Podczas Apelu Jasnogórskiego codziennie odmawiana jest jubileuszowa modlitwa do Tej, która nieustannie otacza troską i miłością Naród polski.

Nowe korony

Obraz Matki Bożej przyozdobiony został nowymi koronami. Są one darem włoskiej diecezji Crotone, gdzie także znajduje się XII-wieczny Wizerunek Madonny. Diademy są repliką pierwszych papieskich koron ofiarowanych 300 lat temu przez Klemensa XI i są wyrazem ścisłej łączności Stolicy Apostolskiej z jasnogórskim wzgórzem.

Na wizerunek Jasnogórskiej Maryi nałożona została suknia diamentowa zwana także brylantową. To jedna z dwóch zachowanych sukienek z czasów koronacji, niemy świadek wydarzeń z 1717 r. Pochodząca z XVII wieku suknia brylantowa była przeznaczona na największe uroczystości i święta kościelne. Zdobiona jest klejnotami wysadzanymi głównie diamentami lub kamieniami w typie diamentów. Mieni się setkami brylantów, emaliowanych rozet, brosz, różnych zawieszeń.

Żywa Korona

W związku z Jubileuszem paulini zachęcali do tworzenia „Żywej Korony Maryi”. To inicjatywa duchowych darów, które na nowo mają nas zbliżyć do Królowej Polski a wraz z Nią do Jezusa. O. Arnold Chrapkowski, Generał Zakonu Paulinów wyjaśniając ideę Żywej Korony zauważa, że „Królowa Polski posiada już korony złożone z wielu klejnotów, teraz przyszedł czas, abyśmy dołożyli starań by wypełnić to, co one faktycznie oznaczają”.

„Żywa Korona” polega na podjęciu konkretnego zobowiązania duchowego np. spowiedzi po wielu latach, pojednania z kimś po długim konflikcie, postanowienia porzucenia alkoholu, narkotyków, pornografii, odmawiania codziennie 10 różańca, czytania Pisma Świętego, itp. To zobowiązanie należało wpisać na odwrocie swojego lub rodzinnego zdjęcia w formie papierowej i przysłać na Jasną Górę. W odpowiedzi na duchowy dar paulini przesyłają wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, jako znak – „jesteś Diamentem w Żywej Koronie Maryi”.

Selfie dla Maryi

„Selfie dla Maryi” – to kolejna forma inicjatywy „Żywa Korona”. Tu zdjęcia wraz z duchowymi darami należało wysyłać elektronicznie. Z 14 tys. fotografii powstała ogromna mozaika Maryi Jasnogórskiej, która umieszczona została na murach Jasnej Góry. Mozaika od dziś jest także w sieci i każdy kto nadesłał zdjęcie i adres mailowy, może za pomocą specjalnego programu odnaleźć swoje oblicze w obliczu Matki Bożej.

Diament z korony

Został uruchomiony też specjalny kanał w serwisie Youtube z katechezami maryjnymi: Korona Maryi, czyli co to znaczy żyć według Ewangelii. Ze strony koronamaryi.pl można pobrać też darmową aplikację na telefon „Diament z korony”. Dzięki aplikacji można codziennie otrzymywać maryjną myśl, przygotowaną przez kapłanów i świeckich, która pozwoli nawiązać głębszą relację z Matką Bożą. Do aplikacji dołączona jest funkcja komentowania myśli dnia, tak by można dzielić się wiarą. Tą drogą można również złożyć duchowy dar dla Maryi.

Strefa świadectw

Na stronie widnieje też specjalna zakładka „Strefa świadectw” opatrzona wezwaniem z Ewangelii św. Mateusza: Nie może się ukryć miasto położone na górze (Mt 5,14). Paulini zachęcają, by wciąż przesyłać e-mailowo, w plikach audio lub video, refleksje opowiadające o tym, co w naszym życiu uczyniła Częstochowska Maryja. To tzw. „Strefa świadectw – dowód chwały”. Świadectwa publikowane są w Internecie, niektóre zostaną umieszczone w specjalnej książce, a dźwięki prezentowane w Radiu Jasna Góra.

8 lipca zakończył się dziewięciomiesięczny cykl „Wieczorów Maryjnych” pod hasłem: „Moja Mama jest Królową”. Są to Msze św., katechezy i świadectwa zaproszonych gości w odniesieniu do tajemnic życia Najświętszej Maryi Panny.

Regalia Matki Bożej Królowej Polski

Bardzo interesującym wyrazem czci wobec Królowej jest prezentowana w jasnogórskim Arsenale wystawa „Regalia Matki Bożej Królowej Polski”. Ekspozycja jest odpowiedzią m.in. na pytania o: wygląd komnaty Królowej Polski w XVIII w., ile kosztowała papieska korona na jasnogórski Wizerunek oraz dlaczego obraz Józefa Chełmońskiego mógł mieć wartość nawet dla kronik policyjnych. Wystawa ma na celu przybliżyć zwiedzającym tło i historię ukoronowania papieskimi diademami Obrazu 8 września 1717 r. Jest przede wszystkim wielką opowieścią o miłości Polaków do swej Królowej.

Wystawy, jak i inne wyrazy jubileuszowego dziękczynienia są prezentowane także m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Banknot i znaczek

Narodowy Bank Polski uczcił wydarzenie koronacji okolicznościowym 20 zł banknotem, a Poczta Polska specjalnym znaczkiem, który dziś wchodzi do obiegu. Zarówno znaczek, jak i banknot w grafice przypominają, że Najświętsza Maryja Panna od dawna ma w polskim narodzie specjalny status, jest Matką, Obrończynią, Królową. Znaczek przedstawia obraz Matki Bożej Częstochowskiej na białym tle. Wizerunek zdobią nowe korony, będące repliką tych, które podarował papież Klemens XI oraz pochodząca z XVIII wieku suknia brylantowa. Korony znajdują się także na przedniej stronie banknotu. Z jego drugiej strony umieszczono rycinę wydaną w Rzymie w 1717 roku, przedstawiającą koronację Obrazu. Taka scena znajduje się też na specjalnej kopercie Poczty Polskiej.
Czytaj także: Jubileuszowe dary na 300-lecie koronacji jasnogórskiego obrazu

Działania edukacyjne

Rok jubileuszowy był okazją do podjęcia szeregu inicjatyw edukacyjnych adresowanych do młodego pokolenia Polaków. Specjalne programy roratnie dla dzieci przygotowały redakcje „Małego Gościa Niedzielnego” i Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Odbyły się m.in. Dzień Dziecka pt. „Audiencja u Królowej”, konkursy organizowane przez Radę Szkół Katolickich adresowane do gimnazjów i liceów oraz przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Częstochowie do uczniów szkół podstawowych, konkurs multimedialny czy konkurs „Sukienka dla Matki Bożej” Promyczka Dobra.

Sześciuset uczestników zgromadził Ogólnopolski Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży „Maryja Królowa Polski”. Jak podkreślał przeor Jasnej Góry, „wszystko po to, aby przybliżyć dzieci do Matki Bożej i Jasnej Góry”. – Chcemy dzieciom przybliżyć Maryję również poprzez zdobywanie wiedzy, odkrywanie piękna Jasnej Góry, obecności Matki Bożej w historii naszego narodu, bo przecież sanktuarium jest tak mocno wpisane w historię Polski – mówił podczas spotkania podsumowującego działania edukacyjne o. Marian Waligóra.

Urszula Bauer, śląski kurator oświaty podkreśliła, że konkurs na Jasnej Górze o dziejach tego miejsca to okazja, aby ukształtować w młodym pokoleniu świadomość chrześcijańskich wartości obecnych w naszej narodowej kulturze.
Czytaj także: 300-lecie koronacji jasnogórskiego wizerunku to lekcja historii Polski

– Musimy odbudować wśród młodego pokolenia poczucie przynależności do określonego kręgu kulturowego, jasno sprecyzowanych wartości chrześcijańskich. Udział dzieci w tym konkursie to wielka okazja do tego, żeby z jednej strony pokazać to przywiązanie do wartości a z drugiej bardzo mocno wejść w historię Polski, w to co powinno stanowić powód do wielkiej dumy – podkreśliła kurator.

– Historia Jasnej Góry jest bardzo ciekawa, odkryliśmy wiele wspaniałych rzeczy i gdyby każdy poznał to miejsce, to z pewnością uwierzyłby w Boga i Maryję – powiedział szóstoklasista z Zawiercia. Inna uczennica dodała, że dowiedziała się bardzo wiele o częstochowskim sanktuarium, o sukienkach dla Matki Bożej, dlaczego ludzie ofiarują Maryi wota, o ślubach. – To sprawiło, że mam jeszcze większą wiarę – wyznała Natalia Kotyrba z Bojszów.

Źródło: www.ekai.pl


Przejdź do paska narzędzi