Plan Rozważań Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa na 2017 r.

  • 0

Plan Rozważań Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa na 2017 r.

STYCZEŃ 2017- Co to jest Intronizacja ( str.16 – 21) i (str. 57 -61) i (str. 63 – 65)

LUTY 2017 r.-  Cechy charakterystyczne apostolstwa Serca Bożego ( str.154 – 160)

MARZEC 2017 r. – Umiłowanie Eucharystii! krzyża!  dusz!  (str.107 -114).

KWIECIEŃ 2017 r.-  Rekolekcje dla apostołów (43 -51)

MAJ 2017 r. – Maryja Matka pięknej Miłości (str. 172 -181)

CZERWIEC 2017 r.-  Duch żywej wiary (str. 53 -64)

LIPIEC 2017 r.-  Oddanie się miłości ( pokora, prostota,) (str. 78 – 86)

SIERPIEŃ 2017 r. – Jezus według Ewangelii ( str. 114 – 122)

WRZESIEŃ 2017 r. – Świętość ( 86 – 93)

PAŹDZIERNIK 2017 r. – Jezus zawsze ten sam w Eucharystii ( str. 122 – 132)

LISTOPAD 2017 r. – Wynagrodzenie (str. 163 – 171)

GRUDZIEŃ 2017 r. –  Miłość ufna ( str. 67 – 77)

Chcemy dzisiaj krótko opowiedzieć Państwu o Dziele Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

           Dzieło to zapoczątkowała Służebnica Boża Rozalia Celakówna, wielka polska mistyczka, apostołka kultu Serca Bożego. Rozalia otrzymała od Pana Jezusa misję dotyczącą Intronizacji NSPJ  w Polsce i na świecie. Kilka słów o niej.

            Rozalia Celak urodziła się w 1901 roku na Podhalu. Przez 20 lat pracowała w szpitalu św. Łazarza w Krakowie. Z heroiczną miłością służyła chorym na oddziale skórno-wenerycznym. Podczas wielu lat służby i ofiary, Rozalia coraz bardziej wzrastała duchowo. Codziennie uczestniczyła w Eucharystii i adorowała Najświętszy Sakrament. Służebnica Boża otrzymała łaskę mistycznego zjednoczenia z Panem Jezusem, z Matką Najświętszą i ze św. Józefem. Zmarła w opinii świętości w 1944 roku a Pan Bóg nieustannie potwierdza Jej wybraństwo łaskami uzyskanymi za Jej wstawiennictwem. Jej proces beatyfikacyjny toczy się obecnie w Stolicy Apostolskiej

Jezus objawiając się Rozalii  powiedział między innymi  takie słowa: ,,Trzeba ofiary za  Polskę, za grzeszny świat. Jeżeli Polska nie odrodzi się duchowo, nie porzuci swoich grzechów to zginie, bo czyni mi straszną zniewagę. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację NSPJ we wszystkich państwach i narodach na  całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Pamiętaj dziecko, by sprawa tak ważna nie była przeoczona i nie poszła w zapomnienie. Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona. To jest ostatni wysiłek Miłości Chrystusowej na te ostatnie czasy”.

        Czym więc jest Intronizacja NSPJ? Jest wyznaniem naszej wiary i decyzją prawdziwie chrześcijańskiego życia. Jest odpowiedzią na miłość Pana Jezusa płynącą z Jego Serca. To postawienie Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu. Z miłości do Niego pragniemy żyć zgodnie z prawem Bożym. Postanawiamy w pełni się nawrócić do Boga i skutecznie walczyć z własnym grzechem, aby Bóg mógł królować w naszym życiu.                              Intronizacja to wprowadzenie Boga na tron, ale tronem tym ma być wnętrze człowieka, życie rodzinne i społeczne.     

         W listopadzie w krakowskich Łagiewnikach odbyła się uroczysta Msza św. po której przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki  przed Najświętszym Sakramentemuroczyście wypowiedział Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, a następnego dnia akt ten odczytano we wszystkich polskich parafiach. Jak czytamy w komentarzu że wydarzenie to nie jest zwieńczeniem, lecz początkiem Dzieła Intronizacji NSPJ w Polsce i narodzie polskim. Przed nami wielkie i ważne zadanie, bo pilna jest potrzeba intronizacji Chrystusa w sercach wiernych, poprzez obudzenie żywej wiary. Jubileuszowy Akt, jak wskazują Biskupi w liście pasterskim, trzeba widzieć szeroko „jako początek realizacji wielkiego dzieła otwarcia Jezusowi drzwi: naszych domów i serc, świątyń i miejsc pracy”. Jest to więc kolejny krok w kierunku przygotowania parafii, miast i diecezji oraz całej Ojczyzny do Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce.

Doświadczenia mistyczne i duchowe przeżycia Rozalii Celak stały się inspiracją do powstawania Wspólnot dla Intronizacji NSPJ.

Pan Jezus skarżył się SB Rozalii –za mało jestem kochany, nie jestem kochany, ludzie wzgardzili Mną, a ja ich tak bardzo kocham. Na tę skargę i wielką miłość Jezusa do ludzi postanowiły odpowiedzieć Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.

       Wspólnota to modlitewna grupa osób która gromadzi się na cotygodniowej adoracji Najśw. Sakramentu w intencji wynagradzająco – przebłagalnej za grzechy także w intencji Intronizacji NSPJ w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Dzieło to podjęły osoby świeckie, bo jest to Dzieło Boże powierzone świeckim.

       Wspólnoty mają charakter kościelny – taka Wspólnota parafialna działa za zgodą i błogosławieństwem księdza proboszcza i Biskupa Ordynariusza. Do Wspólnoty może należeć każdy – zarówno osoby działające w jakiejś grupie parafialnej jak i nigdzie niezaangażowane. Adoracje są prowadzone przez Wspólnotę, ale na adorację zapraszamy wszystkich parafian. Podczas Adoracji jest modlitwa, chwila refleksji, śpiew. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest przedłużeniem Eucharystii. Pan Jezus pozostaje w tylu tabernakulach na świecie pod postacią chleba- wszędzie żywy. Jego Boskie Serce bije niewypowiedziana miłością do każdego z nas. To Serce jest źródłem pełnym łask, z którego wszyscy mogą czerpać i nie ma potrzeby Go daleko szukać, bo ono jest zawsze żywe w Najświętszym Sakramencie.

             Wspólnoty istnieją już prawie we wszystkich diecezjach w całej Polsce, także w Polskim Parlamencie. Dzieło Intronizacji rozszerza się również poza granicę naszego kraju. Pierwsza Wspólnota została założona w Krakowie 21 lat temu przez animatorkę krajową Ewę Nosiadek za zezwoleniem i z błogosławieństwem ks. kard.Franciszka Macharskiego. Krajowym opiekunem duchowym Wspólnot był do niedawna św. p. o. Jan Mikrut, redemptorysta. Obecnie opiekę duchową sprawują nadal ojcowie redemptoryści oni też prowadzą rekolekcje intronizacyjne. Mamy też opiekuna diecezjalnego jest nim ks. dr. Janusz Podlaszczak.

W diecezji rzeszowskiej Wspólnoty mają ogromne wsparcie i życzliwość ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby, którą wyraził na spotkaniach opłatkowych ze wspólnotami i zachęca nas wszystkich do ożywienia kultu Bożego Serca m.in. poprzez adorację ze Wspólnotami Intronizacyjnymi.

 

 

Odpowiedzmy zatem na słowa Zbawiciela skierowane do Rozalii:” Ja chcę niepodzielnie panować w sercach ludzkich, dlatego proś o przyspieszenie mego panowania w duszach przez Intronizację”. Łączmy się więc razem na wspólnej  modlitwie; jak wyraził Św. JPII w liście o adoracji; ,,Jezus oczekuje nas w tym Sakramencie Miłości. Nie żałujmy naszego czasu na spotkanie z Chrystusem w adoracji, na kontemplację pełną wiary i gotowości wynagradzania wielkich win i występków świata:”

 

 Po Mszy Św. zachęcamy do zabrania pisemnych materiałów informacyjnych, które będziemy rozdawać, a osoby zainteresowane zapraszamy na krótką rozmowę.

         Jestem we Wspólnocie już szósty  rok i jest to dla mnie łaska od Boga.  We wspólnocie przeszłam piękną formację  Pan Jezus stał mi się bardzo bliski, jak nigdy do tej pory. Stał się moim najlepszym przyjacielem.Panu Jezusowi zaufałam, tak do końca.

W Wielki Czwartek Pan Jezus modlił się samotnie w Ogrodzie Oliwnym, pogrążony w śmiertelnym smutku. I powiedział znamienne słowa do uczniów, ale i do nas: Tej jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną?Tylko godzinę. My czuwamy.

Pan Jezus wiele razy prosił ludzi, by Mu wynagradzać za grzechy, żalił się że nie jest kochany, że ludzie nim wzgardzili, choć tak bardzo nas kocha. Trudno nie odpowiedzieć na taką skargę Pana Jezusa. Na adorację Najświętszego Sakramentu  czekam z radością w sercu, bo nie jestem tam z obowiązku, nikt mnie nie zmusza. Ja przychodzę do Pana Jezusa bo Go kocham, a jak się kogoś kocha to lubi się spędzać z nim czas.

Przy Panu Jezusie odpoczywam, znajduję ciszę, spokój i ukojenie. Niejednokrotnie przychodzę z ciężarem na sercu, ale zawsze wychodzę uspokojona i z nadzieja ze wszystko będzie dobrze bo Pan Jezus się mną zaopiekuje.


Papieska Intencja Apostolstwa na czerwiec 2024

Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Nr konta parafialnego do wpłat

Numer konta parafialnego do wpłat na witraże do kościoła oraz  remont ogrodzenia na cmentarzu PKO Bank Polski 97 1020 4391 0000 6202 0216 4119.

Liturgia Dnia

Przejdź do paska narzędzi