,,Oto Ciało i Krew Moja’’

  • 0

,,Oto Ciało i Krew Moja’’

Category : WYDARZENIA

,,A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże». Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.’’ – Łk 22,14-20

Wielki Czwartek rozpoczyna trzydniowe Triduum Paschalne upamiętniające męczeńską śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.  W tym dniu, w katedrze o godz. 10:00 odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta Krzyżma, podczas której Biskup Rzeszowski Jan Wątroba poświęci oleje: krzyżma, katechumenów i chorych.

Natomiast wieczorem, we wszystkich kościołach odprawiona zostanie uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpocznie Triduum Pachalne, sprawowane na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ustanowił w obecności swoich apostołów sakrament Eucharystii oraz sakrament kapłaństwa. W trakcie mszy odśpiewamy hymn „Chwała na wysokości’’, któremu towarzyszyć będzie bicie wszystkich dzwonów kościelnych. Po jego zakończeniu, aż do mszy Wigilii Paschalnej odprawianej w Wielką Sobotę zamiast dzwonów i dzwonków kościelnych stosowane będą drewniane kołatki.

Na zakończenie czwartkowej Mszy św., Najświętszy Sakrament przeniesiony zostanie do wyznaczonych przez parafie kaplic i ołtarzy bocznych, do tzw. ciemnicy, symbolizującej więzienie, do którego został wtrącony Jezus Chrystus.

Warto przeczytać – brewiarz.pl


Do Kapłanów :

„Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał”.

Czy miłujesz mnie więcej? – pyta dziś Chrystus
Kiedy wstępujesz na stopnie ołtarza,
By złożyć na nim bezkrwawą ofiarę,
Przez którą Bóg nas łaskami obdarza.

Czy miłujesz mnie więcej? – pyta dziś Chrystus
Kiedy zasiadasz w konfesjonale,
By dusze grzechem skalane oczyścić,
W Miłości Bożej zbawczym Trybunale.

I tak przy każdej czynności Kapłanie
Pyta Cię Chrystus po wiele razy,
Czy ty mnie miłujesz – więcej niż inni?
Bo chce, by serce Twe było bez skazy.

I czeka Chrystus Twojej odpowiedzi
Choć wie, co serce kapłańskie czuje,
Powiedz Mu szczerze, jak Piotr nad jeziorem –
Panie – Ty wszystko wiesz…Ty wiesz że Cię miłuję!

Fot. film ,,Pasja’’ – ,,Ostatnia Wieczerza’’, wiersz – ( W Ramionach Ojca – portal katolicki)

źródło: diecezja.rzeszow.pl


Przejdź do paska narzędzi