Misterium wielkanocne w Zespole Szkół w Strażowie [VIDEO, FOTO]

  • 0

Misterium wielkanocne w Zespole Szkół w Strażowie [VIDEO, FOTO]

W dniu 12 kwietnia 2017 r. w budynku ZS w Strażowie uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej przy wsparciu wychowawczyni pani Beaty Sądek przygotowali i przedstawili misterium wielkanocne, wprowadzające w wyjątkowy nastrój Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej Nocy.

Mali aktorów wcielili się w postacie takie jak: Jezus Chrystus, Szymon Cyrnejczyk, św. Weronika, Maryja, żołnierze.

Piękna gra aktorów, stroje, śpiew, dekoracja sceny uświetniły to wydarzenie, a wszystkim obecnym uświadomiły, że męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa uczą nas pięknego i mądrego życia.

Licznie zebrani na korytarzu szkolnym widzowie w zadumie obejrzeli występ młodych aktorów i nagrodzili ich gromkimi brawami. Nad całością uroczystości czuwała pani wychowawczyni Beata Sądek.

Przedstawienie zakończyło się życzeniami ze strony pani dyrektor ZS w Strażowie Agaty Guni-Buk.


Liturgia Dnia

Papieska Intencja Apostolstwa na październik 2022

O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Przejdź do paska narzędzi