Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Strażowie

  • 0

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Strażowie

W sobotę 11 listopada z okazji Święta Niepodległości w Strażowie odbędzie się uroczystość patriotyczna będziemy obchodzić 99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zapraszamy parafian i gości do wspólnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

oficjalne świętowanie rozpocznie się o godz. 9:00 Mszą świętą w kościele parafialnym p.w. NMP Królowej Polski i Św. Antoniego z Padwy w Strażowie.

Podczas której uczniowie ZS w Strażowie przedstawią spektakl słowno-muzyczny pt. “O tej co nie zginęła”.

Następnie o 10:30  przemarsz pod pomnik gdzie odbędą się uroczystości patriotyczne przed pomnikiem „Grunwaldu” w Strażowie w ramach których nastąpi przedstawienie rysu historycznego. Ponadto, zostanie odśpiewany hymn państwowy i nastąpi złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem przez delegacje, odśpiewanie pieśni „Boże, coś Polskę”.

Ks. Proboszcz, Radna Powiatowa, Rada Sołecka Strażów, ZS w Strażowie, OSP w Strażowie, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „STRAŻOWIANIE” zapraszają na uroczystość Obchodów Narodowego Święta Niepodległości  Strażów – 11 listopada.

11. listopada Święto Niepodległościpolska-flaga

Dnia 11. listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość.

Dzień 11. listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku w czasie rządów komunistycznych obchodzenie tego święta było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono Święto Niepodległości. Od t


Ograniczenia

Uwaga! Od 15 grudnia w świątyni obowiązuje limit – maks. 30 proc. obłożenia.

Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby:

  • unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID;
  • lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

W przypadku braku okazania dokumentów i zapełnienia limitu – możesz nie wejść do miejsca kultu religijnego.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Papieska intencja na styczeń 2022

O wychowanie do braterstwa Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.
Przejdź do paska narzędzi