Litania do Wszystkich Świętych

 • 0

Litania do Wszystkich Świętych

Category : Modlitwy

I. BŁAGANIA DO BOGA

Albo A:  
 • Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
 • Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
 • Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Albo B:  
 • Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

II. WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH

 • Święta Maryjo,  módl się za nami.
 • Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
 • Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
 • Święci Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.
 • Wszyscy święci Aniołowie, módlcie się za nami.

Patriarchowie i Prorocy

 • Święty Abrahamie, módl się za nami.
 • Święty Mojżeszu, módl się za nami.
 • Święty Eliaszu, módl się za nami.
 • Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
 • Święty Józefie, módl się za nami.
 • Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.

Apostołowie i Uczniowie

 • Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
 • Święty Andrzeju, módl się za nami.
 • Święty Janie i Jakubie, módlcie się za nami.
 • Święty Tomaszu, módl się za nami.
 • Święty Mateuszu, módl się za nami.
 • Wszyscy święci Apostołowie, módlcie się za nami.
 • Święty Łukaszu, módl się za nami.
 • Święty Marku, módl się za nami.
 • Święty Barnabo, módl się za nami.
 • Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.
 • Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami.

Męczennicy

 • Święty Szczepanie, módl się za nami.
 • Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami.
 • Święty Polikarpie, módl się za nami.
 • Święty Justynie, módl się za nami.
 • Święty Wawrzyńcze, módl się za nami.
 • Święty Cyprianie, módl się za nami.
 • Święty Bonifacy, módl się za nami.
 • Święty Wojciechu, módl się za nami.
 • Święty Stanisławie, módl się za nami.
 • Święty Tomaszu Becket, módl się za nami.
 • Święci Janie i Tomaszu z Anglii, módlcie się za nami.
 • Święty Pawle z Japonii, módl się za nami.
 • Święci Izaaku i Janie z Ameryki, módlcie się za nami.
 • Święty Piotrze z Polinezji, módl się za nami.
 • Święty Karolu z Ugandy, módl się za nami.
 • Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami.
 • Święta Agnieszko, módl się za nami.
 • Święta Mario Goretti, módl się za nami.
 • Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za nami.

Biskupi i Doktorzy Kościoła

 • Święci Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami.
 • Święty Ambroży, módl się za nami.
 • Święty Hieronimie, módl się za nami.
 • Święty Augustynie, módl się za nami.
 • Święty Atanazy, módl się za nami.
 • Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, módlcie się za nami.
 • Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami.
 • Święty Marcinie, módl się za nami.
 • Święty Patryku, módl się za nami.
 • Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami.
 • Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami.
 • Święty Franciszku Salezy, módl się za nami.
 • Święty Piusie Dziesiąty, módl się za nami.

Kapłani i Zakonnicy

 • Święty Antoni, módl się za nami.
 • Święty Benedykcie, módl się za nami.
 • Święty Bernardzie, módl się za nami.
 • Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami.
 • Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami.
 • Święty Ignacy z Loyoli, módl się za nami.
 • Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami.
 • Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami.
 • Święty Wincenty a Paulo, módl się za nami.
 • Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami.
 • Święty Janie Bosko, módl się za nami.
 • Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami.
 • Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami.
 • Święta Różo z Limy, módl się za nami.

Świeccy

 • Święty Ludwiku, módl się za nami.
 • Święty Kazimierzu, módl się za nami.
 • Święta Moniko, módl się za nami.
 • Święta Jadwigo, módl się za nami.
 • Święta Elżbieto Węgierska, módl się za nami.
 • Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

III. WEZWANIA DO CHRYSTUSA

Albo A:  

 • Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.
 • Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie.
 • Od każdego grzechu, wybaw nas, Panie.
 • Od zasadzek szatana, wybaw nas, Panie.
 • Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
 • Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.
 • Przez Twoje wcielenie, wybaw nas, Panie.
 • Przez Twoje narodzenie, wybaw nas, Panie.
 • Przez Twój chrzest i post święty, wybaw nas, Panie.
 • Przez Twój krzyż i mękę,  wybaw nas, Panie.
 • Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw nas, Panie.
 • Przez Twoje święte zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie.
 • Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, wybaw nas, Panie.
 • Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie.
 • Przez Twoje przyjście w chwale. wybaw nas, Panie.

Albo B:  

 • Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
 • Chryste, który na ten świat przyszedłeś, zmiłuj się nad nami.
 • Chryste, który zostałeś ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami.
 • Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś, zmiłuj się nad nami.
 • Chryste, który zostałeś pogrzebany, zmiłuj się nad nami.
 • Chryste, który zmartwychwstałeś, zmiłuj się nad nami.
 • Chryste, który wstąpiłeś do nieba, zmiłuj się nad nami.
 • Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów, zmiłuj się nad nami.
 • Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.
 • Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.

IV. BŁAGANIA W RÓŻNYCH POTRZEBACH

Albo A:  

 • Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi, wysłuchaj nas, Panie.

Albo B:  

 • Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, wysłuchaj nas, Panie.

Zawsze odmawia się C:  

 • Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii, wysłuchaj nas, Panie.

V. ZAKOŃCZENIE

Albo A:  

 • Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.
 • Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Albo B:  

 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa

Boże, ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Przejdź do paska narzędzi