Zaproszenie. „Rodzina online (reaktywacja) – w sieci cyfrowych uwikłań”

  • 0

Zaproszenie. „Rodzina online (reaktywacja) – w sieci cyfrowych uwikłań”

Category : Komunikaty Kurii

21 lutego 2020 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbędzie się konferencja naukowa pt. „Rodzina online (reaktywacja) – w sieci cyfrowych uwikłań”. Wśród patronów honorowych konferencji jest bp Jan Wątroba.

Informacja organizatorów:

Z doświadczeń wielu środowisk zaangażowanych w pracę z młodzieżą wiadomo, że współczesny młody człowiek nierzadko nie potrafi poradzić sobie z różnymi problemami, dylematami i wyborami, które pojawiają się w jego życiu. Popełniając błędy, także o poważnych konsekwencjach, pozbawia siebie szansy na twórcze, bezpieczne i radosne przeżywanie swej młodości. Spektrum uzależnień jest naprawdę duże. Należą do nich także cyfrowe uzależnienia, które „jak Internet szeroki i głęboki”, przybierają coraz to nowe formy. Pytanie: Jak przeciwdziałać uzależnieniom? motywuje zatem do zastanowienia się nad jakością procesu wychowawczego; zachęca do podejmowania działań, które pomogą kształtować odpowiedzialne postawy młodych, także w świecie cyfrowych mediów.

Propozycją wspierającą rodziców, nauczycieli i wychowawców jest konferencja organizowana w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, pod hasłem: „Rodzina online (reaktywacja) – w sieci cyfrowych uwikłań”. Pedagogicznej refleksji towarzyszyć będą praktyczne przykłady zapobiegawczych działań, które służą młodzieży, rodzinom i szkole.

Adresatami konferencji są rodzice; nauczyciele, katecheci, wychowawcy; pedagodzy i psychologowie; dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych; pracownicy poradni; przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę; członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży i wychowania, rodziny i szkoły. Przedsięwzięcie wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.

Szczegóły na plakacie.


Przejdź do paska narzędzi