Zaproszenie Biskupa Rzeszowskiego do udziału w I Diecezjalnym Kongresie Trzeźwości

  • 0

Zaproszenie Biskupa Rzeszowskiego do udziału w I Diecezjalnym Kongresie Trzeźwości

Category : WYDARZENIA

KU TRZEŹWOŚCI NARODU
Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu

Drodzy Diecezjanie! Siostry i Bracia w Chrystusie!

W sobotę, 9 grudnia 2017 r. w Instytucie Teologiczno – Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbędzie się I Diecezjalny Kongres Trzeźwości. Jest to inicjatywa mająca na celu nie tylko przypomnienie istotnych treści związanych z trzeźwością i abstynencją, ale też wprowadzenie w życie głównych wskazań Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w Warszawie br. oraz zmotywowania jak największej liczby osób i grup społecznych do troski o trzeźwość w naszych parafiach i rodzinach.

Do troski o trzeźwość wzywa nas Prymas Tysiąclecia – Stefan Kardynał Wyszyński, który nauczał: „Przeciwko tej fali zła trzeba budować koniecznie nie tylko zapobiegawcze tamy ochronne, ale także wzbudzać silny prąd sprzeciwu. Trzeba wywoływać zdecydowaną wolę życia w trzeźwości. Nasz wysiłek w tym kierunku trzeba wzmóc do tego stopnia, by nie dopuścić do rozkładu rodziny, a następnie sprawić, żeby trzeźwość stała się trwałą cechą naszej osobowości i trwałym składnikiem naszych obyczajów” (Listy Pasterskie Prymasa Polski oraz Episkopatu 1975-1981, Paryż 1988, s.146 – 151).

Diecezjalny Kongres Trzeźwości rozpoczniemy wspólną Eucharystią o godz. 9.00
w Kościele pw. św. Rocha w Rzeszowie – Słocinie, której będzie przewodniczył
Ks. Bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Zapraszam zatroskanych o sprawy trzeźwości do udziału w tym wydarzeniu,
a wszystkich diecezjan proszę o wytrwałą modlitwę w intencji trzeźwości naszego narodu.

Z pasterskim błogosławieństwem
+Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski


Przejdź do paska narzędzi