Zakończenie Roku 2015 w Parafii Strażów

  • 0

Zakończenie Roku 2015 w Parafii Strażów

Category : WYDARZENIA

Zakończenie roku kalendarzowego 2015 wiąże się z uczestnictwem w nabożeństwach dziękczynno-błagalnych. Takie nabożeństwa odbywają się w każdej świątyni. Mszy św. i nabożeństwu w naszej parafii Strażów przewodniczył Ks. Proboszcz Edward Wnęk wraz z Ks. Tadeuszem Chmiel. On również wygłosił homilię, wskazując na najważniejsze wydarzenia mijającego roku w parafii i Kościele powszechnym. W uroczystości wzięli udział: Liturgiczna Służba Ołtarza, przedstawiciele Rady Parafialnej, grup parafialnych, Scholi, KSM, Akcji Katolickiej i liczni wierni parafii Strażowskiej.

Na zakończenie Mszy św., adorując Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, pod przewodnictwem Ks. Proboszcza uczestnicy dziękowali Bogu za błogosławieństwo i wszelkie dobro w minionym roku, za 28 nowo ochrzczonych parafian, za tych, którzy przystąpili do bierzmowania (20 osób), za nowych małżonków (3 pary), za tych, którzy odeszli od nas w tym roku do domu Ojca (18 parafian). Przepraszali także Boga za wszelkie ułomności i grzechy. Modlitewne spotkanie zakończyło uroczyste dziękczynne „Te Deum” i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

W ostatnich godzinach kończącego się roku 2015, wszyscy chcemy dziękować za każde dobro, które otrzymaliśmy od Boga i ludzi.


Parafia w liczbach – podsumowanie roku 2015
• chrzty św. – 28 dzieci;
• bierzmowanie – 20 osób;
• śluby – 4 pary;
• pogrzeby – 18 osób;

Dziękujemy wszystkim parafianom i darczyńcom za wszelkie wyrazy życzliwości i okazywaną pomoc, dziękujemy zwłaszcza za ofiary materialne i modlitwę.

• nowi lektorzy – młodzieńców
• nowi ministranci –  chłopców


Ograniczenia

Uwaga! Od 15 grudnia w świątyni obowiązuje limit – maks. 30 proc. obłożenia.

Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby:

  • unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID;
  • lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

W przypadku braku okazania dokumentów i zapełnienia limitu – możesz nie wejść do miejsca kultu religijnego.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Papieska intencja na styczeń 2022

O wychowanie do braterstwa Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.
Przejdź do paska narzędzi