XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę i intencje pielgrzymkowe

  • 0

XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę i intencje pielgrzymkowe

MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców wraz z Ojcami Paulinami z Jasnej Góry zapraszają na 21. Ogólnopolską Pielgrzymkę Kierowców na Jasną Górę, która odbędzie się w sobotę 14 maja 2022 r. pod hasłem: „Z Maryją na drogach pokoju”. Uczestnicy pielgrzymki przyjmują intencje, które zaniosą Matce Bożej. 

„Podczas Pielgrzymki wraz z misjonarzami otoczymy naszą modlitwą wszystkich kierowców i użytkowników pojazdów, wypraszając łaskę bezpiecznych podróży, wzajemną życzliwość i szacunek na drogach. Będziemy też prosić Pana Boga przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski o pokój na Ukrainie i na świecie” – czytamy na stronach internetowych Miva Polska i Krajowego Duszpasterstwa Kierowców. Pielgrzymujący będą polecać Bogu w swojej modlitwie również wszystkich polskich misjonarzy i misjonarki, podróżujących po misyjnych drogach.

Na stronie www.miva.pl dostępny jest formularz za pośrednictwem którego każdy może zgłosić intencję, którą pielgrzymi dołączą do swej modlitwy. We wszystkich poleconych intencjach uczestnicy Pielgrzymki będą się modlić podczas Apelu Jasnogórskiego 13 maja i 14 maja na Mszy św. o godz. 11.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

Ofiary złożone z okazji Pielgrzymki – dar pielgrzymkowy i znak włączenia się w duchowe pielgrzymowanie – zostaną przeznaczone na zakup wózków inwalidzkich na misje w ramach akcji „Promienie Miłosierdzia”.

» kliknij tutaj i zamów intencję

Miva Polska/ Krajowe Duszp. Kierowców/ BP KEP


Papieska intencja na kwiecień 2022

Za pracowników służby zdrowia

Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Przejdź do paska narzędzi