Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – już po raz dwudziesty trzeci

  • 0

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – już po raz dwudziesty trzeci

Category : WYDARZENIA

Już po raz dwudziesty trzeci rozpoczyna się akcja “Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Ponownie na polskich stołach wigilijnych zapłoną specjalne świece, z których dochód przeznaczany jest na wsparcie najmłodszych. To dzięki tym świecom dzieci mogą wyjechać na kolonie, otrzymać podręczniki czy skorzystać z niezbędnej rehabilitacji. Akcja po raz siedemnasty ma charakter ekumeniczny. Obok Caritas uczestniczą w niej Diakonia Kościoła Luterańskiego i Reformowanego oraz ELEOS Kościoła Prawosławnego.

Tradycyjnie symbolem akcji jest świeca, która znajdzie swoje miejsce na wigilijnym stole. Jej płomień jest znakiem solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, a także leczenie i rehabilitację, pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek.

W czasie 23-letniej historii akcji rozprowadzono ponad 50 mln świec. Dzięki temu pomoc otrzymało nawet kilkadziesiąt milionów dzieci z ubogich rodzin. Podczas tegorocznej edycji Caritas Polska i Caritas diecezjalne planują rozprowadzić ok. 3 mln świec.

Pomoc dystrybuowana jest przede wszystkim za pośrednictwem Caritas diecezjalnych, gdyż w taki sposób najlepiej rozpoznać konkretne potrzeby – wyjaśnił w Warszawie podczas prezentacji XXIII WDPD wicedyrektor Caritas Polska o. Hubert Matusiewicz.

 

Dodał, że to właśnie w diecezjach i parafiach odpowiedź na ludzkie niedostatki jest “i adekwatna, i bardzo dyskretna”. – Jest to ważne zwłaszcza, jeśli chodzi o młodych ludzi: trzeba im pomóc, ale trzeba to czynić tak, aby tej młodzieży w jakikolwiek sposób nie stygmatyzować – zaznaczył.

Zdaniem ks. Doroteusza Sawickiego, dyrektora Eleos, charytatywnej organizacji Kościoła prawosławnego, mniejsze Kościoły zaangażowane w akcję lepiej orientują się w konkretnych potrzebach na danym terenie, ale jednocześnie “mają już przetartą drogę przez Kościoły większe”. Wyraził też radość z tego, że świeca – aczkolwiek od dawna znana wiernym prawosławia – wraz z akcją Wigilijnego Dzieła zyskała symbol pomocy charytatywnej, realizowanej już nie tylko przez Kościół, ale we wspólnotach rodzinnych samych wiernych.

Diakonia Polska rozprowadzi 10 tys. świec. Dochód z ich sprzedaży wesprze działania na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej: dożywianie, zakup podręczników i przyborów szkolnych, rehabilitację i leczenie.

Ponadto 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy jako gest solidarności najbardziej potrzebującym najmłodszym na świecie. W tym roku wsparciem zostaną objęte dzieci uchodźców z Bliskiego Wschodu, głównie z Syrii i Iraku, gdzie – zaznaczył o. Hubert Matusiewicz – nie liczy się tak bardzo narodowość, jak sam fakt wołania o pomoc każdego potrzebującego.

Centralna ekumeniczna inauguracja XXIII Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom odbędzie się 26 listopada o godz. 15.00 w kościele Parafii Ewangelicko-Reformowanej przy Alei Solidarności 76a w Warszawie. Wezmą w niej udział organizatorzy akcji z Caritas, Eleos i Diakonii. Lokalne inauguracje i finały akcji zorganizują tradycyjnie także Caritas w poszczególnych diecezjach.

Początki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom sięgają 1993 r. W kilku diecezjach przeprowadzono wówczas pilotażową akcję. W 1994 r. na zebraniu dyrektorów Caritas diecezjalnych w Rusinowicach akcja zyskała wymiar ogólnopolski. Początkowo miała też inną nazwę – „Bożonarodzeniowa Świeca Caritas”. Jej symbolem była świeca z napisem Caritas, która miała stać na wigilijnym stole przy dodatkowym nakryciu i wyrażać gotowość domowników na przyjęcie Chrystusa w każdym, kto wymaga pomocy. Cały dochód ze sprzedaży świec przeznaczany był na pomoc dzieciom z ubogich rodzin, zwłaszcza na sfinansowanie dożywiania w szkołach.

Inicjatywa spotkała się z wielkim odzewem wiernych. Na zebraniu dyrektorów Caritas diecezjalnych w 1995 r. postanowiono, że projekt będzie kontynuowany pod nazwą “Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. W promocję zaangażowały się środki społecznego przekazu – krajowe i lokalne.

W 1996 r. w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom włączyli się harcerze z ZHP prowadzący w Polsce akcję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Światło zapalane w grocie Narodzenia Pańskiego, a wraz z nim wigilijna świeca Caritas, docierała m.in. do Prymasa Polski, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu. Rok jubileuszowy 2000 to pierwsze ekumeniczne WDPD z udziałem Kościoła Prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

źródło: niedziela.pl


Przejdź do paska narzędzi