Sprawozdanie dla Ks. Biskupa z działalności KSM w naszej parafii.

  • 0

Sprawozdanie dla Ks. Biskupa z działalności KSM w naszej parafii.

Category : WYDARZENIA

Ekscelencjo Księże Biskupie!

Twoja tutaj ciepła obecność
ponagla nas do przedstawienia się- przecież to konieczność.
Tu w naszej parafii i żywym Kościele w Strażowie
Szczerze Cię witają Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży członkowie.
Chcemy przed Tobą złożyć sprawozdanie
lecz nie będzie ono tak ciekawe, jak Jego Ekscelencji kazanie.
Wspólnota nasza skromna- dziesięciu członków liczy bowiem
Ale wszystko to, o czym zaraz tu opowiem,
Sprawia, iż bardzo mocno się jednoczymy
I z odczuwaniem więzi rodzinnych wręcz graniczymy.
O rozwój naszej wspólnoty mocno dbamy,
dlatego w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca się spotykamy.
Podczas zebrań naszego stowarzyszenia
ciężko doczekać się rozmów zakończenia.
Oprócz codziennych, różnych tematów
nie brak tam miejsca dla Kościoła dogmatów.
Pismo Święte czytać bardzo często się staramy,
a z niego naukę i wnioski na życie wyciągamy.
Nurtujące kwestie wartości istnienia także poruszamy,
bo wiemy, że we wspólnocie łatwiej się z tym uporamy.
Każdego roku czuwamy przy Pańskim Grobie,
modląc się w swojej jak i innych osobie.
W tym roku szczególnym, gdy ŚDM się zbliżają,
nasi członkowie na spotkania modlitewne w dekanacie wyjeżdżają.
Sami rozpoczęliśmy przygotowania
do naszego czerwcowego czuwania.
Wśród naszych rozlicznych zdolności-
prosimy, aby nie odbierać tego jako braku skromności-
pierwiastek artystyczny w sercach skrywamy
i dosyć często z niego korzystamy.
W miarę możliwości, programy z okazji świąt kościelnych i państwowych
uświetnić się staramy w postaci występów okolicznościowych.
Drogi Krzyżowe szczególne w sercach naszych miejsce mają,
w formie pantomimy lub gry cieni publiczność do łez wzruszają.
Nie tylko wśród parafialnego grona
zdobyła popularność ona.
W parafii Narodzenia N.M.P. w Tarnowcu ją zaprezentowaliśmy
i serdeczne oklaski przerosły to, czego się szczerze spodziewaliśmy.
Nasze stowarzyszenie to także klub podróżników,
wyjazdów pełnych przygód i radości miłośników.
Na spotkania młodych do Lednicy od trzech lat podróżujemy
i co roku tę samą potrzebę powrotu tam czujemy.

Gdy pierwszy raz na Lednicę wyjeżdżaliśmy,
Z polskich kolei korzystaliśmy.
przygód towarzyszyło nam bez liku
o czym każdy na pewno napisał w swym pamiętniku.
A gdy już szlaki wytyczyliśmy,
większe grono do wyjazdu zaprosiliśmy.
I tak przez dwa lata autokarem jeździliśmy
i z młodzieżą z innych parafii pół Polski zwiedziliśmy.
Po wyjazdach jako organizatorzy z prawdziwego zdarzenia
zapraszaliśmy wszystkich uczestników do wspólnego ogniskowego posiedzenia.
Wiele przyjaźni nam to dostarczyło,
a o wspomnieniach pisząc, kartek w ryzie by nie starczyło.
I tym oto sposobem naszą rodzinę tworzymy z radością,
poczuciem bliskości z Bogiem i do służenia Jemu gotowością.
Serdeczne za wysłuchanie podziękowania składamy
i cieszymy się, że ten zaszczyt wystąpienia mamy.
Szczęść Boże!

Strażów, 27.04.2016r.


Ograniczenia

Uwaga! Od 15 grudnia w świątyni obowiązuje limit – maks. 30 proc. obłożenia.

Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby:

  • unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID;
  • lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

W przypadku braku okazania dokumentów i zapełnienia limitu – możesz nie wejść do miejsca kultu religijnego.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Papieska intencja na styczeń 2022

O wychowanie do braterstwa Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.
Przejdź do paska narzędzi