Rozpoczęcie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej w 30. rocznicę utworzenia diecezji

  • 0

Rozpoczęcie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej w 30. rocznicę utworzenia diecezji

Category : Komunikaty Kurii

W kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Jaśle w uroczystość Zwiastowania Pańskiego bp Jan Wątroba zainaugurował diecezjalną peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej. Wydarzenie związane jest z obchodami 30. rocznicy utworzenia diecezji rzeszowskiej.

Zgodnie z apelem Ojca Świętego Franciszka bp Jan Wątroba dokonał aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Miało to miejsce o godz. 17.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Jaśle.

Obecność i modlitwa Biskupa Rzeszowskiego w tej jasielskiej świątyni była związana z rozpoczęciem w diecezji rzeszowskiej peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej od parafii do parafii. Zainaugurowana w Jaśle peregrynacja trwać będzie przez cały rok.

Przed rozpoczęciem liturgii przedstawiciele wspólnoty parafialnej zwrócili się do Biskupa Rzeszowskiego ze słowami powitania, a także wyrazili prośbę o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie.

Bp Jan Wątroba przewodniczył Mszy św. dziękczynnej w dniu kolejnej rocznicy utworzenia diecezji rzeszowskiej. Eucharystię koncelebrowali również ks. Marek Cesarz, ks. Krzysztof Cieśla, ks. Władysław Depa, ks. Karol Hadam oraz ks. Łukasz Hendzel.

W homilii, którą wygłosił Biskup Rzeszowski nawiązał do liturgicznej uroczystości Zwiastowania Pańskiego. „Liturgia Kościoła zaprasza nas do Nazaretu, do ubogiego domu w którym zaczęła się realizować rajska obietnica. To tam, po upadku pierwszych rodziców, Bóg zapowiedział niewiastę, której potomstwo zgładzi głowę szatana. To właśnie w Nazarecie te słowa proroctwa zaczynają przybierać realne kształty. Dzięki Maryi, pokornej, młodziutkiej dziewczyny nazaretańskiej, dzięki jej fiat, rozpoczęło się dzieło zbawienia, zaczęła się realizować wielka tajemnica wcielenia. Uwielbiamy dzisiaj Maryję za jej pokorę, za jej posłuszeństwo Bożej woli, dziękujemy za jej zgodę i wierność temu tak do końca. (…) przez wieki Maryja idzie do ludzi, pielgrzymuje z Jezusem, peregrynuje i głosi prawdę o Bogu bliskim, Bogu miłosiernym” – mówił bp Wątroba.

Pasterz diecezji powiedział także, że dzisiaj cały świat katolicki został wezwany do modlitwy o pokój na świecie, ale także do zawierzenia siebie Matce Najświętszej. Wskazał przy tym, że pobożność maryjna polega na tym, że w centrum tejże pobożności jest Chrystus. Maryja jest drogą, pośredniczką i jej postawa zawsze wskazuje na Jezusa.

„Czujemy, że musimy sięgnąć po Boże źródło siły, by pokonywać trudności, wszelkie słabości, a także, by zakwitło życie religijne, by ożywić pobożność w naszych wspólnotach, a nade wszystko zatęsknimy za Jezusowym słowem, za Eucharystią, za sakramentami, za aktywnością w naszych grupach duszpasterskich, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych” – powiedział Biskup Rzeszowski.

Bp Wątroba wyraził również wdzięczność wspólnocie Męskiej Grupy św. Andrzeja Boboli, która podjęła inicjatywę organizacji peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej we wszystkich parafiach diecezji rzeszowskiej. (jn)


Papieska intencja na lipiec 2022

Za osoby starsze

Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

Przejdź do paska narzędzi