Przewodniczący Komisji liturgicznej KEP o nowych tekstach dla liturgii i pobożności prywatnej

  • 0

Przewodniczący Komisji liturgicznej KEP o nowych tekstach dla liturgii i pobożności prywatnej

Konferencja Episkopatu Polski podczas 386. Zebrania Plenarnego, odbywającego się na Jasnej Górze zatwierdziła 28.08.2020 r. nowe wezwania Litanii loretańskiej oraz ujednolicone formuły popularnych modlitw, a także melodie dla polskiego przekładu sekwencji liturgicznych – podkreśla bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, podsumowując decyzje biskupów związane z liturgią.

  1. Nowe wezwania Litanii loretańskiej oraz dodatkowe oracje po Litanii

Udostępniamy na stronie Episkopatu tekst jednolity nowego brzmienia Litanii loretańskiej do NMP. Dodatkowo do tekstu dołącza się grupa tradycyjnych wersetów i oracji używanych przy odmawianiu tej Litanii w różnych okresach liturgicznych. „Te modlitwy były już zatwierdzone przez Stolicę Apostolską dla naszego kraju w polsko-łacińskim zbiorze „Collectio Rituum”, teraz o nich przypominamy i udostępniamy szerzej” – podkreśla bp Adam Bałabuch. Jak dodaje, obecnie Litania loretańska liczy 55 wezwań do Matki Bożej i nie wolno dodawać nie zatwierdzonych wezwań (np. „Królowo świata”) tylko dla dokończenia melodii. „Jest to okazja do przypomnienia muzykom, że muzyka pełni w pobożności rolę służebną (o czym czytamy w w num. 2 instrukcji „Musicam sacram”), zatem to melodia jest na służbie świętych tekstów, a nie odwrotnie. Istnieją melodie, które nie wymagają „dokończenia brakującego tekstu”, i to z nich raczej należy korzystać niż uzupełniać litanię w sposób nieautoryzowany” – wyjaśnia Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Pobierz tekst integralny Litanii loretańskiej do NMP (PDF)

  1. Ujednolicone modlitwy

Po zatwierdzeniu przez Konferencję Episkopatu Polski ujednoliconych formuł modlitewnych udostępniamy na stronie Episkopatu tekst integralny tych modlitw do użytku wiernych w Polsce do pobrania w PDF (załącznik).

Pobierz tekst integralny ujednoliconych modlitw (PDF)

  1. Zatwierdzone melodie sekwencji

Zatwierdzone zostały również melodie sekwencji liturgicznych. Są to następujące cztery utwory: sekwencja wielkanocna „Niech w święto radosne” i sekwencja na Zesłanie Ducha Świętego „Przybądź Duchu Święty” z melodiami już znanymi ze śpiewnika Siedleckiego, a także sekwencja na uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa „Chwal Syjonie” i sekwencja o Matce Bożej Bolesnej „Bolejąca Matka stała” w notacji gregoriańskiej z melodiami zaczerpniętymi ze starszych polskich śpiewników. Jak informuje bp Bałabuch, „opublikowanie tych melodii jest planowane na niedaleką przyszłość w specjalnym Dodatku do Lekcjonarza Mszalnego zawierającym wszystkie melodie śpiewów liturgii słowa, dlatego jeszcze nie są rozpowszechniane w Internecie”.

W perspektywie niedługo nadchodzącego wspomnienia obowiązkowego NMP Bolesnej (15 września), publikujemy zatwierdzoną przez biskupów podczas ostatniego zebrania plenarnego (28 sierpnia) melodię sekwencji o Matce Bożej Bolesnej, do pobrania w wersji PDF i użycia w dniu 15 września (sekwencja nie jest w tym dniu nakazana, wykonuje się ją według uznania).

Zapoznaj się z przykładem wykonania sekwencji o Matce Bożej Bolesnej (YouTube)

Pobierz nuty sekwencji o Matce Bożej Bolesnej w wersji PDF

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP przypomina, że sekwencje ze swej natury są śpiewami przeznaczonymi dla wykonania solowego i do słuchania przez obecnych, dlatego ich wykonanie w tradycji liturgicznej było przeznaczone dla lepiej wyszkolonych śpiewaków. „Jeśli śpiewak nie jest w stanie zaśpiewać nowo zatwierdzonej melodii, wtedy istnieje możliwość, aby  wykonać sekwencję o Matce Bożej Bolesnej w alternatywnej wersji zatwierdzonej w Śpiewniku ks. Siedleckiego („Stała Matka Boleściwa”). Pamiętajmy jednak, aby sekwencja nie przerodziła się z zwykłą pieśń, śpiewaną przez lud” – podkreśla bp Bałabuch. Cytuje też Instrukcję o muzyce KEP z 2017 r., która przypomina, że „sekwencję przed Alleluja śpiewa zespół śpiewaczy lub kantor.” Dopiero ze względu na inne okoliczności „może ją wykonać w postawie siedzącej całe zgromadzenie”.

„Jeśli idzie o zakończenie Sekwencji, należy pominąć słowa „Amen. Alleluja”, które dodawało się na zakończenie sekwencji przed reformą liturgiczną i z tego względu znalazły się przez przeoczenie w dwóch sekwencjach w nowym  lekcjonarzu. W przyszłych redakcjach tej księgi będą one usunięte” – podkreśla bp Bałabuch.

Jak wyjaśnia Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przed reformą liturgiczną „Alleluja” było śpiewane przed sekwencją i stąd w Mszale Piusa V na koniec sekwencji powtarzano „Alleluja” jako swoiste zamknięcie śpiewu przed Ewangelią, natomiast po reformie, „Alleluja” jest śpiewane po sekwencji, stąd z zakończenia sekwencji usunięto w lekcjonarzu łacińskim te zamykające słowa.

KKBiDS/ BP KEP


Papieska Intencja Apostolstwa na czerwiec 2024

Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Nr konta parafialnego do wpłat

Numer konta parafialnego do wpłat na witraże do kościoła oraz  remont ogrodzenia na cmentarzu PKO Bank Polski 97 1020 4391 0000 6202 0216 4119.

Liturgia Dnia

Przejdź do paska narzędzi