Pomnik Jana Pawła II w Parku Papieskim w Rzeszowie

  • 0

Pomnik Jana Pawła II w Parku Papieskim w Rzeszowie

Category : Komunikaty Kurii

22 października Kościół katolicki przeżywa liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II (dzień ten ustanowiono w rocznicę uroczystego rozpoczęcia pontyfikatu papieża z Polski). Od października br. o osobie Jana Pawła II przypomina nowy pomnik w Parku Papieskim w Rzeszowie.

Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Rzeszów 2 czerwca 1991 r. Na Mszy św. sprawowanej na błoniach przy ówczesnym kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa zgromadziło się blisko 600 tysięcy osób. W miejscu tym z inicjatywy Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Jana Pawła II „Lumen et spes” powstał Park Papieski obejmujący teren o powierzchni 17 hektarów. Właścicielem parku jest miasto Rzeszów, które systematycznie tworzy nowe elementy architektoniczne i nasadzenia roślinne.

We wrześniu br. w Parku Papieskim zamontowano pomnik papieża Jana Pawła II, który zastąpił obelisk z tablicą upamiętniającą pobyt papieża w Rzeszowie (obelisk umieszczono kilka metrów obok pomnika). Czterometrowy pomnik przedstawia Ojca Świętego ubranego w liturgiczne szaty, siedzącego na granitowym tronie. Papież w jednej ręce trzyma księgę Pisma Świętego, a drugą wykonuje gest błogosławieństwa. Odlew został wykonany z brązu. Całość znajduje się na granitowym podeście, który oplatają metalowe róże.

Pomnik zaprojektował Eliasz Dyrow, 26-letni malarz i rzeźbiarz z Jarosławia. Dyrow urodził się w polskiej rodzinie mieszkającej w Kijowie. W 2011 r., w ramach repatriacji, przyjechał z rodziną do Jarosławia, gdzie ukończył Liceum Plastyczne, a następnie Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Artysta jest m.in. autorem monumentalnego obrazu (7,5 m x 2,5 m) pt. „Ocalenie Europy” przedstawiającego Bitwę Warszawską (obraz miał być po raz pierwszy pokazany na tegorocznym Kongresie 590 w Jasionce – przez pandemię koronawirusa impreza została przełożona na 2021 r.).

Inicjatorem powstania pomnika jest stowarzyszenie „Lumen et spes”. Dzieło powstało dzięki zaangażowaniu merytorycznemu i finansowemu władz miasta Rzeszowa. Ze względu na stan epidemii uroczyste odsłonięcie odłożono na czas nieokreślony.

Oprócz pomnika w Parku Papieskim jest jeszcze pięć pomników papieża Polaka w Rzeszowie, z tym, że większość znajduje się na terenach przykościelnych, z daleka od głównych ulic miasta (przy katedrze, przy kościele Chrystusa Króla i przy kościele Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes). Jeden z pomników znajduje się na peryferiach Rzeszowa w pobliżu granicy między osiedlami Drabiniaka i Budziwój. Natomiast w centrum miasta, przy rondzie Jana Pawła II, znajduje się nie tyle pomnik papieża, co niewielkie popiersie wkomponowane w większą instalację, której głównym elementem jest kula ziemska. (tn)


Przejdź do paska narzędzi