Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2020

  • 0

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2020

Styczeń

» Intencja ewangelizacyjna – Szerzenie pokoju na świecie

Módlmy się, aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają inne religie, i ludzie dobrej woli szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie.

Luty

» Intencja powszechna – Słuchanie wołania migrantów

Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.

Marzec

» Intencja ewangelizacyjna – Katolicy w Chinach

Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.

Kwiecień

» Intencja powszechna – Wyzwolenie się z uzależnień

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.

Maj

» Intencja ewangelizacyjna – Za diakonów

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogich, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Czerwiec

» Intencja ewangelizacyjna – Droga serca

Módlmy się, aby wszyscy, którzy cierpią, znaleźli drogi życia, dając się poruszyć przez Serce Jezusa.

Lipiec

» Intencja powszechna – Nasze rodziny

Módlmy się, by współczesne rodziny były wspierane miłością, szacunkiem i radą.

Sierpień

» Intencja powszechna – Świat ludzi morza

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki morzu, w tym marynarze, rybacy i ich rodziny.

Wrzesień

» Intencja powszechna – Szanowanie zasobów planety

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.

Październik

» Intencja ewangelizacyjna – Misja świeckich w Kościele

Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.

Listopad

» Intencja powszechna — Sztuczna inteligencja

Módlmy się, aby postęp w zakresie robotyki i sztucznej inteligencji zawsze służył istocie ludzkiej.

Grudzień

» Intencja ewangelizacyjna — Za życie modlitwy

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem modlitwy.

Archiwum


Przejdź do paska narzędzi