,,Oto Ciało i Krew Moja’’

  • 0

,,Oto Ciało i Krew Moja’’

Category : WYDARZENIA

,,A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże». Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.’’ – Łk 22,14-20

Wielki Czwartek rozpoczyna trzydniowe Triduum Paschalne upamiętniające męczeńską śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.  W tym dniu, w katedrze o godz. 10.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta Krzyżma, podczas której Biskup Rzeszowski Jan Wątroba poświęci oleje: krzyżma, katechumenów i chorych.

Natomiast wieczorem, we wszystkich kościołach odprawiona zostanie uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpocznie Triduum Pachalne, sprawowane na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ustanowił w obecności swoich apostołów sakrament Eucharystii oraz sakrament kapłaństwa. W trakcie mszy odśpiewamy hymn „Chwała na wysokości’’, któremu towarzyszyć będzie bicie wszystkich dzwonów kościelnych. Po jego zakończeniu, aż do mszy Wigilii Paschalnej odprawianej w Wielką Sobotę zamiast dzwonów i dzwonków kościelnych stosowane będą drewniane kołatki.

Na zakończenie czwartkowej Mszy św., Najświętszy Sakrament przeniesiony zostanie do wyznaczonych przez parafie kaplic i ołtarzy bocznych, do tzw. ciemnicy, symbolizującej więzienie, do którego został wtrącony Jezus Chrystus.

Warto przeczytać – http://brewiarz.pl/czytelnia/wielki_czwartek.php3

pasja-kadr2

Do Kapłanów :

„Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał”.

Czy miłujesz mnie więcej? – pyta dziś Chrystus
Kiedy wstępujesz na stopnie ołtarza,
By złożyć na nim bezkrwawą ofiarę,
Przez którą Bóg nas łaskami obdarza.

Czy miłujesz mnie więcej? – pyta dziś Chrystus
Kiedy zasiadasz w konfesjonale,
By dusze grzechem skalane oczyścić,
W Miłości Bożej zbawczym Trybunale.

I tak przy każdej czynności Kapłanie
Pyta Cię Chrystus po wiele razy,
Czy ty mnie miłujesz – więcej niż inni?
Bo chce, by serce Twe było bez skazy.

I czeka Chrystus Twojej odpowiedzi
Choć wie, co serce kapłańskie czuje,
Powiedz Mu szczerze, jak Piotr nad jeziorem –
Panie – Ty wszystko wiesz…Ty wiesz że Cię miłuję!

Fot. film ,,Pasja’’ – ,,Ostatnia Wieczerza’’, wiersz – ( W Ramionach Ojca – portal katolicki)

Natalia Janowiec

źródło: diecezja.rzeszow.pl


Liturgia Dnia

Nr konta parafialnego do wpłat na witraże

Numer konta parafialnego do wpłat na witraże do kościoła PKO Bank Polski 97 1020 4391 0000 6202 0216 4119.

Papieska Intencja Apostolstwa na marzec 2023

Za ofiary nadużyć – Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.

Przejdź do paska narzędzi