Ogłoszenia Duszpasterskie 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 03.01.2016 r.

 • 0

Ogłoszenia Duszpasterskie 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 03.01.2016 r.

 1. W środę 06.01. br. UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. Jest to Misyjny Dzień Dzieci. Składka przeznaczona na Krajowy Fundusz Misyjny. Msze św. jak w każdą niedzielę. Na sumie przedstawienie jasełkowe pt. ,,NARÓD KROCZĄCY W CIEMNOŚCIACH UJRZAŁ ŚWIATŁOŚĆ WIELKĄ” przygotowane przez scholę, uczniów ZS w Strażowie, Towarzystwo Społeczno – Kulturlne ,,STRAŻOWIANIE”. Na każdej Mszy św. poświęcenie kadzidła i kredy.

 2. W Uroczystość Objawienia Pańskiego 31 rocznica konsekracji Ks. Bpa. E. Białogłowskiego i Ks. Bpa. K. Górnego. Pamiętajmy w modlitwie o Księżach Biskupach.

 3. W tym tygodniu przypada I-y czwartek miesiąca.

 4. 09.01.2016 r. w sobotę na godz. 15:00 zapraszam wraz z Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym ,,STRAŻOWIANIE” na wspólne Świąteczno – Noworoczne Spotkanie Opłatkowe (scholę, Caritas, LSO, KSM i Radę Parafialną) do sali w budynku remizy OSP w Strażowie.

 5. Za tydzień niedziela CHRZTU PAŃSKIEGO. Koniec okresu NARODZENIA PAŃSKIEGO, ale kolędy śpiewamy do 2 lutego. Na sumie chrzest dziecka.

 6. Różaniec w tym tygodniu prowadzi róża Buk Romana.

 7. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i złożone ofiary, na poniedziałek i sobotę proszę do sprzątania następujące osoby: 1) Opalińska Wanda, 2) Zdeb Anna, 3) Świgoń Barbara, 4) Furman Justyna, 5) Furman Paweł, 6) Szozda Urszula, 7) Kuncio Maria, 8) Pieczek Stanisława.

 8. Trwa wizyta duszpasterska – kolęda. W poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 16:00 – 20:00, a w sobotę od godz. 9:00 – 12:00. Kamieniec, Zakęcina za Palikówką oraz Strażów po przeciwnej stronie kościoła w kierunku remizy OSP w Strażowie.

 9. Msze św. w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek o godz. 7:00 i 17:00, w sobotę tylko o godz. 7:00, a w środę UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI o godz. 8:00, 10:30, 16:00.

  INTENCJE MSZALNE 04.01. – 10.01.2016 r.


  Niech Maryja Królowa wyprasza
  u Swojego Syna Jezusa Chrystusa
  potrzebne łaski na każdy dzień naszego życia


Ograniczenia

Uwaga! Od 15 grudnia w świątyni obowiązuje limit – maks. 30 proc. obłożenia.

Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby:

 • unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID;
 • lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

W przypadku braku okazania dokumentów i zapełnienia limitu – możesz nie wejść do miejsca kultu religijnego.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Papieska intencja na styczeń 2022

O wychowanie do braterstwa Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.
Przejdź do paska narzędzi