Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkiego Postu – 18.02.2018 r.

  • 0

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkiego Postu – 18.02.2018 r.

1. Dzisiaj 3 niedziela miesiąca składka na ogrzewanie kościoła.

2. Po południu o godz. 15:30 Gorzkie Żale z Wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym i Msza święta.

3. We wtorek po Mszy św. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja grupy intronizacyjnej za grzechy osobiste, rodzinne i społeczne.

4. W czwartek święto katedry św. Piotra Apostoła. O godz. 17:00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

5. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 8:30, 16:00 dla dzieci, 18:00 Msza święta i Droga Krzyżowa. Zapraszam.

6. Ojciec święty Franciszek ogłosił piątek 23 luty dniem modlitwy i postu w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga i Południowym Sudanie dlatego włączamy się w to ważne i szlachetne przedsięwzięcie.

7. Za tydzień 2 niedziela Wielkiego Postu to niedziela AD Gentes – pomoc kościołowi na wschodzie. Po mszach świętych puszka na pomoc dla misjonarzy.

8. W przyszłą niedzielę 25 lutego rozpoczynają się Rekolekcje w naszej parafii.
Plan rekolekcji znajduje się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.

9. Caritas Diecezjalny zachęcony przez Ojca Świętego Franciszka do spełnienia uczynków miłosierdzia przekazuje skarbonki „JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA” dla każdej rodziny w parafii. Zebrane ofiary będą przeznaczone na leczenie chorych dzieci. Skarbonki można zabrać do domu i przynieść do kościoła w 2 niedzielę po Wielkanocy – Miłosierdzia Bożego. Będą też w najbliższym czasie rozprowadzane baranki na stół wielkanocny.

10. W tym tygodniu różaniec prowadzi róża Rydzik Anny.

11. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i złożone ofiary na cele parafialne, na poniedziałek i sobotę proszę do sprzątania następujące osoby:
1)Ciasnocha Małgorzata, 2)Płonka Wiesława, 3)Gunia Justyna, 4)Ryś Agnieszka, 5)Rożek Jolanta, 6)Kloc Katarzyna, 7)Ślemp Sławomir, 8)Mokrzycka Mariola, 9)Koszela Renata, 10)Grabowska Monika, 11)Cyran Elżbieta.

12. Msze św. w tygodniu o godz. 17:00, w piątek o godz. 18:00.

13. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się następujące osoby:
Krzysztof Mariusz Goclon syn Tadeusza i Grażyny Dembowska, stan wolny, zamieszkały w Jasionce, parafia Jasionka z Eweliną Gunią córka Kazimierza i Wiktorii Głowiak, stan wolny, zamieszkała w Strażowie, parafia Strażów. Zap. II


Niech Maryja Królowa wyprasza
u Swojego Syna Jezusa Chrystusa
potrzebne łaski na każdy dzień naszego życiaOgraniczenia

Uwaga! Od 15 grudnia w świątyni obowiązuje limit – maks. 30 proc. obłożenia.

Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby:

  • unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID;
  • lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

W przypadku braku okazania dokumentów i zapełnienia limitu – możesz nie wejść do miejsca kultu religijnego.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Papieska intencja na styczeń 2022

O wychowanie do braterstwa Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.
Przejdź do paska narzędzi