ODDANIE SIĘ MIŁOŚCI Pokora, prostota i oddanie się miłości.

  • 0

ODDANIE SIĘ MIŁOŚCI Pokora, prostota i oddanie się miłości.

Rozważania na m-c lipiec 2017 r.

Pokora, prostota i oddanie się miłości.

  1. Mateo str. 78 – 86; Rozważania na m-c lipiec 2017 r.

Prostota. Ideałem apostoła powinno być życie z Jezusem i dla Jezusa. Chcąc osiągnąć to życie idealne, winniśmy pamiętać , że nie my się wznosimy, lecz On się zniża. Niestety! Zbyt wielcy jesteśmy sami w sobie wielkością miłości własnej, tą fałszywą wielkością, obcą duszom świętym. (…)Jesteśmy zbyt wielcy, aby móc się stać narzędziem Boga i zostać świętym. Zbyt wielcy jesteśmy , by móc przemienić się w Niego i móc dawać Go innym, trzeba nam stać się czymś w rodzaju cząstki Hostii ofiarnej. Bo wszak i On chce zostać pyłkiem, mąką opłatka, byle się stać życiem naszym. Patrzcie jak zapomniany jest Jezus w Tabernakulum. W tysiącach świątyń rozsianych po całym świecie przebywa On najczęściej sam. Wielki samotnik, wielki żebrak! Z rozmyślania nad Jezusem – Eucharystią płynie potężna nauka o pokorze i poniżeniu, której tak potrzebuje nasza wielkość. Zapomnijmy o naszych sprawach, by stać się niczym, niczym dla stworzeń, niczym dla siebie…wszystkim dla Niego. Zawstydźmy się !Oto Słowo uniżone i wyniszczone wśród grzesznego stworzenia…a my myślimy o naszych prawach, o naszych tytułach! On stać się chciał śmiertelnikiem, niewolnikiem, prochem, robakiem ziemnym( Ps. 21, 7); a my tacy pyszni, dumni, zarozumiali, obraźliwi wobec tego Tabernakulum, którego cisza pełna pokory potępia nadętość naszej pychy i próżności. Jaka różnica pomiędzy Królem królów w Eucharystii –  a nami, cośmy grzechem i nicością. Wejdźmy do Serca Jezusowego, aby się nauczyć wyniszczenia i świętej pokory. W tym święty przybytku naucz mnie miłować zapomnienie, pogardę i niewdzięczność ze strony stworzeń…abym żył wyłącznie dla Ciebie Jezu, znany i kochany tylko przez Ciebie.

Prostota. Prostota to rzadka cnota wypływająca z pokory. Prostota to prawda. Dziecko jest proste i prawdziwe.” Jeśli nie staniecie się jako małe dziatki, nie wnijdziecie do Królestwa niebieskiego. Kto jest najmniejszym, będzie największym w Królestwie niebieskim”;(  Mt 18,3).Prostota upiększa i opromienia pokorę. Miejmy prostotę względem Boga; wszak jesteśmy dziećmi Bożymi. Jak bardzo Zbawiciel miłuje takie postępowanie! Kto tą drogą idzie do Jezusa, ten widzi Go i poznaje takim, jakim jest istotnie i zachwyca Jego Serce. Nie obawiajmy się przemawiać językiem świętych! Rozmawiać z Bogiem to rzecz prosta, tak bardzo prosta. Dusze proste posiadają nieograniczoną moc nad Sercem Jezusa. Jezus niczego im nie może odmówić, bo zaufały całkowicie. Prośmy o miłość, błagajmy o dar miłowania Jezusa! To wystarczy. Radośnie , swobodnie obcujmy z królem! Oddychajmy atmosferą prostoty Tabernakulum. O, gdybyśmy zrozumieli do głębi ofiarę Serca Jezusowego w Hostii! Łączmy się z Nim…On żywą Modlitwą… Nie bójmy się , przemawiać doń słowami, które odruchowo z serca naszego do Jego Serca płyną, a On uzupełni to, na czym naszemu ubóstwu będzie zbywać. Jeśli nasza miłość do Boga będzie prosta, modlitwa nasza również będzie serdeczna , wewnętrzna, coś z rodzaju przecudnej rozmowy dziecka z Jezusem. Bądźmy prości w stosunku do stworzeń. Bądźmy prości wobec samych siebie. Żadnego zamieszania, żadnej przesady, żadnych komplikacji! Przyjmijmy ochotnie gorzki kielich naszego charakteru, z pokorą znośmy swe przywary. Umiejmy też ocenić swe zalety, dziękując za łaski, jakimi nas Jezus obdarzył.

Oddanie się. Całkowite zdanie się na wolę Bożą jest owocem życia z wiary i ufnej miłości. Miłość polega na wzajemnym oddaniu się. Oddając się bez zastrzeżeń Jezusowi naśladujemy Jego oddanie się, jakiego nas uczy w objęciach Matki swojej i w Eucharystii.(…) Jeżeli tedy posiadam wiarę w Jego mądrość, sprawiedliwość, a przede wszystkim miłość Jego, powinienem z konieczności oddać się Jego Sercu i Jego zamiarom, ażeby dać prawdziwy dowód swej miłości. Nikt nie rozumie lepiej od Niego życia i potrzeb moich, nikt nie zna lepiej moich interesów; nikt poza Nim nie potrafi kochać mnie miłością równie czystą, bezinteresowną, prawdziwą i Boską. Skąd mogę wiedzieć , czy zdrowie raczej czy choroba, ubóstwo czy powodzenie stanowią dla mnie w danej chwili dobro lub niebezpieczeństwo? A wszakże Bóg to wie! On wie. Niech więc rozporządza mną według  swego uznania, na mnie nie zważając wcale; pozostawmy Mu swobodę – niech Serce Jego wybiera bez krępowania się. Panie oddaję się Tobie. Chcę , czego Ty zechcesz. Pozwólmy, by On nas uświęcał. On jeden jest niezbędnym przewodnikiem: „Jam jest mądry i uczony kierownik, umiejący bezpiecznie prowadzić dusze, które oddały się Mnie, zapominając o sobie”. Pokora, prostota, miłość, oddanie się w ręce Ojca, Brata, wszechmogącego Przyjaciela – to słodki i spokojny sen dziecka na sercu matczynym. Zakosztujmy go w Jezusie.

Opr. EN


Ograniczenia

W świątyni obowiązuje limit – maks. 75 proc. obłożenia.

Ważne! Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Informacje na dziś

Papieska intencja na wrzeszień 2021 brzmi:Intencja powszechna – Ekologicznie zrównoważony styl życia Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.
Dziś obchodzimy

św. Jadwigi Śląskiej, wspomnienie

Imieniny

Florentyny, Gawła

Myśl dnia
Piękno bez dobroci jest jak dom bez drzwi, okręt bez wiatru, źródło bez wody. przysłowie włoskie
Czytania

Rz 4, 13. 16-18 • Ps 105 • Łk 12, 8-12 liturgia dnia

Przejdź do paska narzędzi