Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym – I Niedziela Wielkiego Postu

  • 0

Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym – I Niedziela Wielkiego PostuLiturgia Dnia

Papieska Intencja Apostolstwa na październik 2022

O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Przejdź do paska narzędzi