MARYJA MATKA PIĘKNEJ MIŁOŚCI

  • 0

MARYJA MATKA PIĘKNEJ MIŁOŚCI

Rozważania na m-c maj 2017 r.

  1. Mateo „Jezus Król Miłości” str.172 – 181

Królowo Umiłowana! Jesteś przedziwnym pomostem, zbudowanym ręką samego Boga, między rajem utraconym, a tym którego się spodziewamy. Niech przeczyste ręce Twoje, które nam dają Jezusa zaprowadzą nas do najgłębszych tajników Jezusowego Serca. Jezus jest niezrównanym wzorem synowskiej miłości do Maryi. Serce Jezusa stanowi pierwszą i najważniejszą rację, dlaczego Maryję miłować mamy całym sercem.Jezus pała miłością ku Ojcu Niebieskiemu, a potem ku Maryi. Umiłował Ją taką miłością jaką tylko Bóg miłować potrafi najpiękniejsze ze stworzeń, arcydzieło swej wszechmocy; czynił ją dla siebie ze wszelkich miar piękną.

Jakąż miłością miłował Ją Jezus w Wielki Piątek, w dniu wspólnego konania i zwycięstwa! Jakież było spotkanie tych dwóch Serc na drodze krzyżowej! Z jaką miłością Syn  konający spoglądał na Matkę, kiedy Jej polecał św. Jana, Kościół i swoją duszę!

Tak tedy Serce Jezusa jest dla nas najdoskonalszą szkołą, z której Boże czerpiemy pouczenie o prawdziwym stosunku do Maryi. Na pewno nie zbłądzi ten, kto postępuje śladami Mistrza, kto miłuje Tę, którą On miłował, kto wedle sił tak Ją miłuje, jak On umiłował.

Miłując Maryję miłujemy Jezusa; im bardziej miłujemy Maryję tym bardziej miłujemy Jezusa. Kto więc oddaje się całkowicie Królowej Niepokalanej, kto Jej ofiaruje swe serce, życie i uczynki swoje, ten nie tylko nie odejmuje  niczego co przysługuje Królowi, lecz owszem podwaja swą ofiarę i czyni ją nieskończenie bogatszą.(…)Jeśli pragniemy rzeczywiście wniknąć w głąb Serca Jezusowego i poznać je, aby Je miłować i szerzyć miłość Jego, zbliżmy się do Bożej Mistrzyni. Prośmy więc Bożą Pośredniczkę, zwłaszcza po Komunii Św. w chwilach szczególnej łaski, by raczyła pouczyć nas o tych Bożych tajemnicach. Wszak pragnie Ona gorąco wprowadzić dusze dobrej woli w głąb umiejętności swego Syna, zwłaszcza te dusze, które wzięły sobie za zadanie chleb nauki Bożej łamać z biednym i nieumiejącym.

Jakże błogą jest rzeczą móc duszom spragnionym miłości, dawać prawdziwego Jezusa, otrzymanego z rąk Maryi. Te same uczucia miłości Boga i ludzi szły z Serca Bożego do Serca Maryi, tak iż wszystko co podziwiamy w Sercu  Króla, znajduje się także w Sercu Królowej. Stąd wywodzą się dwa tytuły Najświętszej Dziewicy: Matka Pięknej Miłości i Matka Miłosierdzia.

Nie kocha prawdziwie Maryi, kto wzywając Jej, nie czuje głodu i pragnienia Jezusa. Wszak Ona całą istotą swoją nam Go ofiaruje; kto zatem Jego nie przyjmuje rani Jej Serce matczyne. Jeśli Mnie rzeczywiście kochasz, mówi Maryja, jeśli twe serce Mnie szuka, jeśli pragniesz posiąść całkowicie Serce Maryi, to daj dowód twego serdecznego przywiązania do Stołu Pańskiego, w czasie adoracji przed Tabernakulum. Toteż w miarę jak nabożeństwo do Maryi głębsze znajduje zrozumienie w myśl Kościoła, wzrasta ogień miłości eucharystycznej; w rzeczy samej nabożeństwo mariańskie i eucharystyczne zlewają się ostatecznie w jedno bo z jednej rodzą się miłości.Modlitwa:Matko miłuję Cię, bo jesteś Matką moją, a jesteś Nią dzięki przecennemu darowi Jezusa, starszego Brata naszego. Obojgu niech będą dzięki! Chcąc jednak dać jasny dowód, że serce moje należy całkowicie do Ciebie, proszę usilnie, byś własną ręką otworzyła Tabernakulum, byś mnie pouczyła, jak czcić i miłować Jezusa- Hostię, b mi Go dać raczyła na chwałę Waszą i dla dobra mej duszy.

Przypominam i zapraszam na sympozjum z okazji 100 rocznicy objawień maryjnych w Fatimie do Radomia 12 – 13 maja 2017 r. „Zjednoczenie Serc Jezusa i Maryi”. Informacje i zapisy u animatorów diecezjalnych.


Przejdź do paska narzędzi