KOMUNIKATY KURII – 24. Niedziela Zwykła, 12.09.2021 r.

  • 0

KOMUNIKATY KURII – 24. Niedziela Zwykła, 12.09.2021 r.

Category : Komunikaty Kurii

1. Transmisja uroczystości beatyfikacyjnej Czcigodnych Sług Bożych: Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej w niedzielę, 12 września o godz. 12.00 w Telewizji Polskiej.

2. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu w 175. rocznicę objawień w La Salette i 25. rocznicę koronacji dębowieckiej Figury zaprasza na uroczystości odpustowe do Dębowca. W programie m.in.: spotkanie dla osób starszych i chorych (czwartek, 16.09. o godz. 10.30), Msza św. dla kandydatów do bierzmowania i ich rodzin oraz dla młodzieży (sobota, 18.09. o godz. 10.30), suma odpustowa w niedzielę, 19 września br., o godz. 11.00.

3. W dniach 25-26 września 2021 r. odbędzie się 37. Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę.

4. Księży proboszczów, którzy planują na przyszły rok prace przy obiektach zabytkowych i planują starać się o dotację na ten cel w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków informujemy, że uległ zmianie termin składania wniosków na przeprowadzenie w roku 2022 prac przy zabytku wpisanym do rejestru. Dotychczasowy termin do 28 lutego roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona został zmieniony na 30 listopada roku poprzedzającego, a więc 2021 w przypadku dotacji na rok 2022. Dodatkowo będzie istniała możliwość złożenia wniosku z pominięciem obowiązujących terminów, jeżeli prace przy zabytku wpisanym do rejestru są wymagane ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie nagłych wypadków takich jak pożar, powódź, zjawiska atmosferyczne itp., które wystąpiły w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

5. W dniu 29 września 2021 r. (środa) o godz. 14.00 w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie odbędzie się coroczne spotkanie dekanalnych ojców duchownych. Zapraszamy do udziału wszystkich księży, którzy pełnią tę posługę.

6. Kino „Zorza” w Rzeszowie zaprasza we wrześniu i październiku na filmy: 1) „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie” oraz: 2) „Fatima”. Istnieje możliwość organizacji seansów grupowych dla parafii. Informacje pod numerem telefonu: 885 100 082.

7. Parafie, w których nastąpiła zmiana w danych teleadresowych oraz indywidualnych księży, którzy dokonywali takich zmian prosimy o przesłanie aktualnych danych na adres mailowy kurii: kuria@diecezja.rzeszow.pl w terminie do 17 września br. Pozyskane informacje posłużą do opracowania nowego schematyzmu.


Przejdź do paska narzędzi