Gość w dom, Bóg w dom – czas wizyt duszpasterskich

  • 0

Gość w dom, Bóg w dom – czas wizyt duszpasterskich

Gość w dom, Bóg w dom – czas wizyt duszpasterskich

O roli i znaczeniu wizyty duszpasterskiej nazywanej kolędą z ks. Zbigniewem Irzykiem Dziekanem Dekanatu Jasło – Wschód, proboszczem parafii p.w. WNMP w Jaśle rozmawia Natalia Janowiec

– Przed nami kolęda, czyli czas wizyt duszpasterskich. Czym we współczesnym świecie jest kolęda i jak należy ją rozumieć?

– Aby ją zrozumieć myślę, że należałoby zacytować kanon ponieważ w prawie kanonicznym mamy wyraźnie określone czym jest kolęda : ,, Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując.’’ – kan. 529 §1. A więc kolęda jest programem duszpasterskim jaki został nałożony dla księdza proboszcza i duszpasterzy pracujących w parafii. Nie sposób, by proboszcz sam odwiedził wszystkie rodziny, dlatego ma do pomocy pozostałych księży pracujących w parafii.

– Jak przygotować się do tej wizyty, co powinno znaleźć się na stole ?

– Wizyta duszpasterska dotyczy przede wszystkim życia religijnego. Na stole powinny znaleźć się : krzyż, świece, Pismo Święte, woda święcona i kropidło. Na początku kapłan modli się z domownikami, towarzyszą mu także ministranci, którzy wcześniej informują rodziny o tej wizycie. Następnie po wspólnej modlitwie ministranci odchodzą, aby kapłan mógł porozmawiać z domownikami. Kolęda jest doskonałą okazją ku temu, aby lepiej się poznać, aby przełamać anonimowość, aby wymienić swoje uwagi czy spostrzeżenia dotyczące życia parafialnego, czy też życia konkretnej rodziny. Jest okazją do tego, aby porozmawiać o wątpliwościach, odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących wiary i życia religijnego.

– Tematem, budzącym najwięcej kontrowersji są koperty wręczane podczas kolędy. Czy to obowiązkowe ?

– Kolęda nie polega na tym, że kapłan przychodzi po datki do swoich parafian. Kolęda to rodzaj duszpasterzowania w parafii. Trudno jest się nieraz odnieść do pewnych spraw tylko i wyłącznie na Mszy św., czy też nie zawsze parafianie mają ochotę przyjść do kancelarii. Owszem jeśli ktoś chce i ma takie życzenie może złożyć ofiary w kopercie lub na tacę na niedzielnej Mszy świętej. Jeśli ktoś powie, że nie przyjmuje księdza, bo musi złożyć datki oznacza, że nie rozumie na czym tak naprawdę wizyta duszpasterska polega. Jego wiara wydaje się jeszcze słaba. Kolęda jest po to, aby ksiądz który przychodzi błogosławił temu domowi. To błogosławieństwo w życiu człowieka wierzącego ma bardzo ważne i istotne znaczenie.

– Dlaczego wizyta duszpasterska nawiązuje do Świąt Bożego Narodzenia ?

– Kościół katolicki w Polsce za czas odwiedzin duszpasterskich przyjął okres po Świętach Bożego Narodzenia, zazwyczaj trwający do święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Prawo kanoniczne w tej kwestii nie określa czasu w ciągu roku, który byłby najbardziej odpowiedni na wizytę kapłanów. Są takie parafie, w których wizyta duszpasterska trwa cały rok. Ma to na przykład miejsce, wtedy gdy proboszcz sam pełni posługę duszpasterską w danej parafii. Wtedy rozplanowuje tę kolędę, np. odwiedzając jedną rodzinę podczas każdej niedzieli.

– Czym dla księdza jest kolędowanie ?

– Przede wszystkim jest bliższym spotkaniem z parafianami. Widzeniem ich życia, trudności, kłopotów, zmartwień, ale również radości. Ta wizyta jest także okazją do tego, aby zachęcić do większej gorliwości, do większego zaangażowania się w życie parafii, a może do podjęcia konkretnych decyzji życiowych, uregulowania pewnych sytuacji czy też udzielenia pomocy w sprawach, z którymi się borykają na co dzień.

źródło: diecezja.rzeszow.pl


Przejdź do paska narzędzi