„Miłosierdzie” – Rekolekcji Wielkopostnych w parafii Strażów 2016

 • 0

„Miłosierdzie” – Rekolekcji Wielkopostnych w parafii Strażów 2016

W dniach od 3 do 6 marca 2016 r. trwały w naszym kościele parafialnym Rekolekcje Wielkopostne 2016 „Miłosierdzie”. Rozważania i nauki rekolekcyjne głosi ks. Mateusz Michoń z Wrocławia,  student KUL


DZIEŃ 1: CZYM JEST MIŁOSIERDZIE?

 • Jan Chrzciciel zapowiada przyjście Chrystusa jest dawcą miłości.
 • Dowodem miłości Chrystusa do człowieka jest Jego śmierć na krzyżu.
 • Jaka jest miłość Chrystusa? Jakiej miłości pragnie? Jak mają kochać się ludzie?
 • Zmiana naszego serca, a w konsekwencji tego świata może dokonać się tylko przez naszą miłość i naszą zmianę myślenia i postępowania.
 • W naszej relacji z Panem Bogiem potrzeba tylko jednego kroku, aby doświadczyć Jego miłosierdzia.

 

 


Droga Krzyżowa

Rekolekcje Wielkopostne 2016 – Droga Krzyżowa dla wszystkich 4.03.2016 r.

ks. Piotr Pawlukiewicz

To Chrystusowe pytanie skierowane do Judasza było ostatnimi słowami Zbawiciela, jakie wypowiedział przed swoim pojmaniem i uwięzieniem. Zanim rozpoczniemy Drogę Krzyżową w tym uświęconym miejscu, stańmy wobec tych słów: Przyjacielu, po coś przyszedł? Dlaczego podjąłeś trud podróży? Krzyż jest zgorszeniem, głupstwem, porażką. Na pewno chcesz iść za zgorszeniem, głupstwem i porażką? Nosimy krzyżyki na łańcuszkach, wieszamy je w domach, szkołach, szpitalach i nierzadko potem pod tymi krzyżami przeklinamy, że coś się nam nie powiodło, że nie poszło po naszej myśli, że ktoś nas odrzucił. Mówimy o krzyżu, śpiewamy o krzyżu, a kiedy przychodzi, często jesteśmy zaskoczeni i oburzeni.

Przyjacielu, po coś przyszedł?

Kto z nas jest godny stanąć przy krzyżu…?

Czy mamy wrócić do domów?

Jezus zapytał kiedyś swoich uczniów: Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? I sam odpowiedział: Kielich mój pić będziecie. Tak powiedział swoim uczniom. Uczniowie dostąpią uczestnictwa w tajemnicy krzyża. Tylko uczniowie. Idźmy więc, za krzyżem. Pokorni, uważni, skupieni. Idźmy na kolejną lekcję miłości.

 

« 1 z 2 »

DZIEŃ 2: JAK KOCHAĆ? JAK CZYNIĆ MIŁOSIERDZIE?

 • Głodnych nakarmić.
 • Spragnionych napoić.
 • Nagich przyodziać.
 • Podróżnych w dom przyjąć.
 • Chorych nawiedzać.
 • Więźniów pocieszać.
 • Umarłych pogrzebać.


DZIEŃ 3: JAK SAMEMU DOŚWIADCZYĆ MIŁOSIERDZIA? JAK BYĆ KOCHANYM?

DZIEŃ 4: IV Niedziela Wielkiego Postu Zakończenie rekolekcji

zakończenie rekolekcji IV Niedziela Wielkiego Postu

 

« 1 z 2 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ograniczenia

Uwaga! Od 15 grudnia w świątyni obowiązuje limit – maks. 30 proc. obłożenia.

Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby:

 • unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID;
 • lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

W przypadku braku okazania dokumentów i zapełnienia limitu – możesz nie wejść do miejsca kultu religijnego.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Papieska intencja na styczeń 2022

O wychowanie do braterstwa Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.
Przejdź do paska narzędzi