Bp Wątroba: Bóg stał się człowiekiem, aby spotkać człowieka

  • 0

Bp Wątroba: Bóg stał się człowiekiem, aby spotkać człowieka

Category : Komunikaty Kurii

Żłóbek pokazuje pokorę tego, który stał się człowiekiem, aby spotkać człowieka – powiedział bp Jan Wątroba podczas Mszy św. w Uroczystość Bożego Narodzenia w katedrze rzeszowskiej. W homilii biskup rzeszowski zapowiedział zawierzenie diecezji św. Józefowi, patronowi Kościoła. Msza św. była transmitowana przez TVP3 Rzeszów.

25 grudnia 2020 r., w Uroczystość Narodzenia Pańskiego, bp Jan Wątroba przewodniczył Mszy św. w katedrze rzeszowskiej o godz. 10.30.

W homilii bp Wątroba, odnosząc się do licznych słów i znaków Boga w przeszłości, podkreślił, że Stwórca nigdy nie przestał mówić do swojego stworzenia. „Bóg równie wymownie nadal przemawia bez słów, przez wydarzenia, przez znaki, gesty, przez pomyślność i niepowodzenie, przez radość i smutek, przez zdrowie, ale i przez jego brak, przez choroby i przez epidemie; i cierpliwie czeka. Mówi do nas i czeka na odpowiedź. Ufa, że zauważymy wszystkie te Jego znaki, gesty, które z miłości ku nam przesyła; że podejmiemy trud, by zrozumieć, co nam chce powiedzieć; by zrozumieć wymowę tych znaków, wydarzeń; że w końcu zapytamy: Panie, co nam chcesz powiedzieć o sobie i o nas także przez te wszystkie aktualne dramatyczne wydarzenia i znaki?” – mówił kaznodzieja.

Biskup rzeszowski podkreślił, że tak jak w czasach Jezusa, i dzisiaj nie brakuje tych, którzy przyjmują i odrzucają osobę Zbawiciela. „Maryja, Józef i pasterze jako pierwsi rozpoznali Jezusa i oddali mu pokłon. Wiemy jednak dobrze, że wielu Go nie rozpoznało. Przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli (J 1,11). Tak było w Betlejem, gdzie zabrakło miejsca w gospodzie, a także wtedy, gdy przemawiał jako wędrowny nauczyciel. Wielu czyhało, aby Go pochwycić na słowie, aby mieć Go o co oskarżyć, postawić zarzuty. Ostatecznie wielu odrzuciło Jego naukę i tak jest po dwudziestu wiekach, tak jest po dzień dzisiejszy. W wielu domach, w wielu sercach, wielu umysłach, także w tym świątecznym czasie, nie ma miejsca na Jego osobę, Jego słowo, Jego naukę. (…). Wszystkim można wypełnić przestrzeń domu, swego serca, na wszystko można mieć czas, nawet pieniądze, ale może zabraknąć miejsca dla Jezusa” – powiedział hierarcha.

Kaznodzieja podkreślił, że Jezus Chrystus przyszedł do każdego człowieka, bez wyjątku. „Żłóbek to żywa Ewangelia, czyli Dobra Nowina. Pokazuje pokorę tego, który stał się człowiekiem, aby spotkać człowieka. Jezus chce spotkać każdego, bez wyjątku, niezależnie w jakim żyje stanie, ofiarując mu swoją czułą bliskość. Bóg przedstawia się w dziecku, aby powierzyć się objęciom naszych ramion. W słabości i kruchości ukrywa swoją ogromną moc, która wszystko stwarza, podtrzymuje w istnieniu i wszystko potrafi przekształcić. W Jezusie Bóg był dzieckiem, i jako taki chciał objawić wspaniałość swojej miłości; miłości, która przejawia się też w uśmiechu i wyciągnięciu rąk ku każdemu” – mówił duchowny.

Biskup Wątroba, w nawiązaniu do obecności przy Jezusie św. Józefa, przypomniał o wprowadzonym przez papieża Franciszka Roku św. Józefa i o znaczeniu cichej służby i wierności Bogu. „Bezpośrednim motywem dla decyzji Ojca Świętego stała się przypadająca w tym roku 150. rocznica ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. Ojciec Święty mówił, że miał również osobistą motywacje, pragnienie w sercu, aby ogłosić ten rok, Rokiem św. Józefa. To pragnienie zrodziło się z przeżywania razem ze wszystkimi ludźmi na globie tej straszliwej pandemii i jej skutków. W ciągu minionych miesięcy pandemii, mówił papież, narastało w nim to wewnętrzne pragnienie, kiedy widział jak wielu ludzi umiera, odchodzi z tego świata nie mogąc się nawet pożegnać z bliskimi, nie mogąc przyjąć sakramentów świętych na ostatnią drogę – a święty Józef jest patronem dobrej śmierci. W tym czasie tak wielu ludzi też doświadczyło prawdy, że to nasze życie jest tkane i wspierane przez zwykłe osoby. (…). Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na drugiej linii, mają wyjątkowy, czynny udział w historii zbawienia, im wszystkim należy się słowo wielkiego uznania i wdzięczności” – podkreślił kaznodzieja.

W dalszej części homilii bp Wątroba przedstawił św. Józefa jako wzór ojcostwa. „Jak napisał papież Franciszek, nikt nie rodzi się ojcem ale staje się ojcem. Nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ podejmuje o nie troskę. Bycie ojcem oznacza: wprowadzać dziecko w doświadczenie życia, w rzeczywistość; nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wyborów, do wolności do wyruszenia w drogę. (…). Tak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje takich ojców, ojców na wzór św. Józefa. Jednocześnie odrzuca panów, odrzuca tych, którzy mylą autorytet z autorytaryzmem, służbę z serwilizmem, konfrontacje z uciskiem, miłosierdzie z opiekuńczością, a siłę ze zniszczeniem” – mówił hierarcha.

Na zakończenie homilii biskup rzeszowski zapowiedział uroczyste oddanie diecezji rzeszowskiej św. Józefowi. „Gdy 150 lat temu błogosławiony papież Pius IX ogłaszał św. Józefa patronem Kościoła, ataki i agresja wobec osoby Ojca Świętego i całej wspólnoty wiernych przybierały coraz groźniejsze formy – to były rewolucyjne ruchy, to były niezwykłe manifestacje masonów. Wydawało się, że wszyscy sprzymierzyli się przeciwko Kościołowi i ludziom Kościoła. Dziś nie jest lepiej, także na polskiej ziemi. Dlatego jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu, że nam przypomniał tego patrona Kościoła powszechnego, potężnego opiekuna w niebie, który, choć milczący, tak wiele ma do powiedzenia i tak wiele może nam uprosić. Jemu też chcę zawierzyć naszą diecezję, tę żywą cząstkę Kościoła powszechnego. W stosownym czasie, gdy pozwolą na to warunki, może już w maju, pragnę uroczyście zawierzyć św. Józefowi nasze rodziny, nasze wspólnoty, parafie, instytucje i cały Kościół rzeszowski” – powiedział duchowny.

W ramach przygotowań do zawierzenia diecezji św. Józefowi bp Wątroba zachęcił m.in. do korzystania z licznych odpustów, które papież Franciszek ogłosił na Rok św. Józefa (od 8 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2021 r.).

Msza św. była transmitowana przez TVP3 Rzeszów.


Przejdź do paska narzędzi