5 lutego przypada liturgiczne wspomnienie św. Agaty, dziewica i męczennica

  • 0
http://edusens.blogspot.com/2013/05/stracone-piersi-i-wieczna-chwaa.html

5 lutego przypada liturgiczne wspomnienie św. Agaty, dziewica i męczennica

5 lutego przypada liturgiczne wspomnienie św. Agaty, męczennicy sycylijskiej z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jej kult szybko rozszerzył się na cały Kościół.

Św. Metody z Sycylii wielokrotnie podkreślał, że „dobroć Agaty odpowiada imieniu i samej rzeczywistości; Agata z powodu wspaniałych czynów szczyci się dobrym imieniem, ale i ono samo wskazuje na takie właśnie jej czyny. Agata samym nawet imieniem zachęca, by wszyscy chętnie do niej się uciekali. Swoim zaś przykładem poucza, by wszyscy ludzie nie zwlekając wraz z nią podążali ku prawdziwemu Dobru, którym jest sam Bóg”. (Liturgia Godzin, t. III).

Legenda o św. Agacie:
Legenda opowiada, że gdy przed przeszło trzystu laty w krakowskich składach niedaleko Bramy Grodzkiej wybuchł groźny pożar, miasto uratowała od zagłady pewna stara żebraczka, rzucając w płomienie sól św. Agaty, co sprawiło, że ogień zgasł. Pytana przez rajców miejskich, czego żąda za uratowanie grodu, odrzekła: macie ufundować kościół ku czci świętej wspomożycielki. Rajcy zobowiązali się do wzniesienia świątyni, ale zamiaru tego nigdy nie zrealizowali. Kiedy jesienią 1655 roku spłonęły doszczętnie przedmieścia wawelskiego grodu, podpalone przez szwedzkiego najeźdźcę, dopatrywano się w tym kary bożej za niedotrzymanie obietnicy danej żebraczce przez ojców miasta.

Modlitwa do św. Agaty z 1857 r.
Święta Agato, zacności swojej równająca się cnotą, gardzicielko przyjaźni, i wzgląd ludzkich, a miłośnico Chrystusowa, i czystości. Tyś jest Patronką broniącą od ogniów, pokazałaś to, kiedyś Ojczyznę swoję płaszczem twoim od spalenia zachowała; proszę cię serdecznie, abyś mnie, i bliźnich moich broniła od ognia, i wyjednała u Boga ugaszenie ognia pożądliwości, i zapalczywości w gniewie, a najbardziej, żeby dusza moja ogniem piekielnym nie gorzała, który dla mnie zalej Jezu Ukrzyżowany, Krwią Twoją Najświętszą przez Panieństwo, i męczeństwo Świętej Agaty, obmyj mnie ze wszystkich grzechów, żebym był (była) czystym (czystą) w oczach twoich, jako ta Święta Panna, i z nią Ciebie chwalił (chwaliła) na wieki. Amen.

Przysłowia:
Św. Agata pożary zgniata, Chleb i sól św. Agaty od ognia strzeże chaty, Gdzie św. Agata, bezpieczna tam chata.

Życiorys św. Agaty

źródło: brewiarz.pl


Przejdź do paska narzędzi