40. rocznica powstania Solidarności. Obchody w Rzeszowie i Jaśle

  • 0

40. rocznica powstania Solidarności. Obchody w Rzeszowie i Jaśle

Category : Komunikaty Kurii

„Jeśli Solidarność mam być tym, czym była 40 lat temu, jeśli nadal ma być tą siłą, która odradza i odnawia, musi czerpać moc z krzyża Zbawiciela” – mówił bp Jan Wątroba podczas Mszy św. w kościele farnym w Rzeszowie z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Z tej okazji w Jaśle odsłonięto okolicznościową tablicę na ścianie kościoła św. Stanisława, Biskupa i Męczennika.

31 sierpnia 2020 r. władze Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność zorganizowały obchody rocznicowe Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.

W pierwszej części obchodów odbyło się jubileuszowe posiedzenie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność w Filharmonii Podkarpackiej. Podczas posiedzenia wręczono odznaczenia Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność. Wśród odznaczonych byli dwaj duchowni: ks. Antoni Domino, emerytowany proboszcz w Błędowej Zgłobieńskiej i ks. Stanisław Ruszel, proboszcz parafii farnej w Gorlicach. Wyróżniona została również Caritas Diecezji Rzeszowskiej (odznaczenie odebrał ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas) i parafia farna w Rzeszowie (odznaczenie odebrał ks. Jan Szczupak, proboszcz parafii farnej).

O godz. 17.00 w kościele farnym w Rzeszowie rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby. Na początku Mszy św. do kościoła wprowadzono obraz Matki Bożej Robotników Solidarności, który od 26 kwietnia br., razem z relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki, peregrynuje po parafiach diecezji rzeszowskiej leżących na terenie okręgów NSZZ Solidarność Regionu Rzeszowskiego.

W homilii bp Jan Wątroba mówił o roli jaką w początkach Solidarności odegrał bł. ks. Jerzy Popiełuszko. „Ksiądz Popiełuszko poznawał nowe dla siebie środowisko robotnicze, otwierał się na nie, a potem formował sumienia robotników, zawsze pokazując im Chrystusa, i to Chrystusa ukrzyżowanego. Pamiętamy jak ks. Jerzy głosił homilie z krzyżem w ręku. Chrystus był w centrum, a on był w cieniu. Prowadził innych do Chrystusa” – mówił hierarcha.

Kaznodzieja zwrócił uwagę, że wierność krzyżowi jest ciągle aktualnym postulatem. „Jeśli zależy nam na solidarności, miłości, wierności, nie możemy zapomnieć o krzyżu. Ksiądz Jerzy jest tego świadkiem i przykładem. Miłość i wierność związane są z ofiarą i cierpieniem. (…) Jeśli Solidarność mam być tym, czym była 40 lat temu, jeśli nadal ma być tą siłą, która odradza i odnawia, która stoi na straży najcenniejszych wartości, musi czerpać moc z krzyża Zbawiciela” – podkreślił bp Wątroba.

Po Mszy św. uczestnicy za pocztami sztandarowymi przeszli pod krzyż misyjny na Placu Biskupów Janów z Rzeszowa (w czasie stanu wojennego było to miejsce spotkań ludzi „Solidarności”). Podczas spotkania, obok przemówień, filmów, wspomnień i występów artystycznych, wyróżniono czterech działaczy Solidarności, którzy otrzymali odznaczenie Sejmiku Podkarpackiego Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego: Marka Kamińskiego, Edwarda Mroza, Zbigniewa Sieczkosia i, pośmiertnie, Zbigniewa Krupkę.

Jasielskie uroczystości odbyły się w kościele św. Stanisława, Biskupa i Męczennika. Eucharystii przewodniczył ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. W homilii ks. Steczkowski mówił m.in. o idei powstania Solidarności. ,,Związek Zawodowy Solidarność nie był związkiem branżowym, ale obejmował wszystkich. Był odzwierciedleniem rzeczywistości swojej nazwy. (…) Idea Solidarności narodziła się nie tylko w umysłach, ale praktycznym boju. (…) Z Polski rozbiegła się na cały świat stając się niejako wyróżnikiem naszej ojczyzny. Zapaliła światło, które okazało się rozległe jak światło gwiazd i już nigdy nie zgasło’’ – powiedział duchowny.

Kaznodzieja podkreślił, że największym atutem Solidarności była walka o godność człowieka i jego tożsamość. ,,Najgłębszym sensem wydarzeń sierpnia 1980 r. była przede wszystkim walka o godność osoby ludzkiej: rolnika, robotnika, rzemieślnika. (…) Chodziło także o wolność wyznania religii i wiary” – podkreślił kanclerz.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli przed świątynię, gdzie ks. Stanisław Marczak, były kapelan jasielskiej Solidarności, poświęcił tablicę upamiętniającą zaangażowanie duszpasterzy z kościoła św. Stanisława w działalność na rzecz NSZZ Solidarność. (nj i tn)

 

zdj.: Tomasz Nowak

 


Przejdź do paska narzędzi