Kościół obchodzi Dzień Świętości Życia.

  • 0

Kościół obchodzi Dzień Świętości Życia.

Category : WYDARZENIA

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, Kościół obchodzi Dzień Świętości Życia. Jego celem jest budzenie wrażli­wości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W tym dniu wiele osób składa przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

– Dziękujemy Bogu za wszystkich, którzy troszczą się o godność każdej osoby i głoszą Ewangelię życia. Doceniamy działania ruchów, stowarzyszeń i osób dobrej woli, które pragną zapewnić ochronę życia każdego dziecka – czytamy w komunikacie Prezydium KEP wydanym 22 marca br.

>>TREŚĆ KOMUNIKATU

Kościół w Polsce ustanowił Dzień Świętości Życia w odpowiedzi na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” z 1995 roku, ogłoszonej 25 marca. Przypominając słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…” (Evangelium Vitae, 84) biskupi proszą wszystkich stanowiących prawo, aby dbali o to, by stało ono na straży wyjątkowej wartości każdego ludzkiego istnienia od poczęcia do naturalnej śmierci. Zachęcają też wszystkich ludzi dobrej woli do propagowania wartości życia i tworzenia w swoim środowisku „cywilizacji życia”.

BPKEP

Przypominamy niektóre wypowiedzi i dokumenty dotyczące ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci:


Niektóre z dokumentów KEP dotyczących życia i godności człowieka:

Komunikat Prezydium KEP ws. ochrony życia ludzkiego (6.10.2016)

Komunikat Prezydium KEP w sprawie pełnej ochrony życia człowieka (30.03.2016)

Stanowisko Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych (4.03.2016)

Komunikat z 372. Zebrania Plenarnego KEP (16.04.2016)

Głos Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w kontekście przygotowywanej ustawy o leczeniu niepłodności (4.03.2015)

Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP ws. dopuszczenia do swobodnego obrotu handlowego pigułki postkoitalnej (16.01.2015)

Oświadczenie Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych ws. „Deklaracji Wiary” (9.06.2014)

Stanowisko Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych ws. klauzuli sumienia (14.02.2014)

Komunikat Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP ws. manipulacji informacjami naukowymi dotyczącymi procedury in vitro (24.06.2013)

O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek (5.03.2013)

Deklaracja Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Krajowego Duszpasterstwa Chorych w związku z wypowiedzią Jerzego Owsiaka na temat eutanazji (7.01.2013)

O wolności sumienia parlamentarzystów i ochronie życia osób z wadami genetycznymi (19.10.2012)

W obronie godności i prawa do życia dzieci, których rozwój jest utrudniony (12.10.2012)

Jan Paweł II – obrońca godności człowieka (26.08.2007)


Ograniczenia

Uwaga! Od 15 grudnia w świątyni obowiązuje limit – maks. 30 proc. obłożenia.

Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby:

  • unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID;
  • lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

W przypadku braku okazania dokumentów i zapełnienia limitu – możesz nie wejść do miejsca kultu religijnego.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Papieska intencja na styczeń 2022

O wychowanie do braterstwa Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.
Przejdź do paska narzędzi