Otwarcie Roku Chrztu Polski w Diecezji Rzeszowskiej

  • -

Otwarcie Roku Chrztu Polski w Diecezji Rzeszowskiej

Category : ARTYKUŁY

Tegoroczny Adwent rozpoczyna nie tylko nowy Rok Kościelny. Z pierwszą niedzielą Adwentu wkraczamy w szczególny czas w życiu Kościoła w Polsce – Jubileuszowy Rok 1050. rocznicy chrztu Polski. Cały rok będzie związany z hasłem nawiązującym do chrztu: „Nowe życie w Chrystusie”. O chrzcie przypominają również symbole roku duszpasterskiego 2015/2016. Są nimi woda i biała szata.

W diecezji rzeszowskiej otwarcie roku Jubileuszowego Chrztu Polski odbędzie się w sobotę 28 listopada 2015 r. o godz. 15.00 w katedrze rzeszowskiej. Uroczystym nieszporom będzie przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. Na początku nabożeństwa zostanie uroczyście zapalona świeca jubileuszowa wspólna dla wszystkich diecezji w Polsce – będzie to znak łączności całego Kościoła w wdzięczności Bogu za wydarzenia z 966 roku (biskupi otrzymali świece od przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego podczas Apelu Jasnogórskiego na Jasnej Górze 25 listopada br.)

Po odśpiewaniu psalmów z nieszporów I Niedzieli Adwentu i odczytaniu słowa Bożego bp Jan Wątroba wygłosi homilię. Następnie wręczy jubileuszowe świece księżom dziekanom 25 dekanatów diecezji rzeszowskiej. Dziekani natomiast przekażą świece księżom proboszczom 243 parafii. Z zapalonymi świecami wszyscy odśpiewają dziękczynny hymn „Ciebie, Boga, wysławiamy”. W nieszporach, oprócz księży, będą uczestniczyć osoby konsekrowane z diecezji rzeszowskiej.

Wcześniej, od godz. 13.30 księża wezmą udział w dorocznym adwentowym dniu skupienia. Konferencję na temat kapłańskiej drogi do dojrzałej wiary wygłosi diecezjalny ojciec duchowny – ks. Wiesław Rafacz. Po konferencji drugi ojciec duchowny – ks. Artur Progorowicz poprowadzi modlitwę podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. (tn)

Na zdjęciu biskupi z Polski podczas Apelu Jasnogórskiego otrzymują świece jubileuszowe 1050. rocznicy Chrztu Polski. Fot. Marian Sztajner/ Tygodnik Niedziela


Ograniczenia

Uwaga! Od 15 grudnia w świątyni obowiązuje limit – maks. 30 proc. obłożenia.

Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby:

  • unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID;
  • lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

W przypadku braku okazania dokumentów i zapełnienia limitu – możesz nie wejść do miejsca kultu religijnego.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Papieska intencja na styczeń 2022

O wychowanie do braterstwa Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.
Przejdź do paska narzędzi