Życzenia Biskupów na Boże Narodzenie

  • 0

Życzenia Biskupów na Boże Narodzenie

Category : Komunikaty Kurii

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. (Iz 9, 5)

Umiłowani Diecezjanie!

Przygotowując się w okresie Adwentu do Uroczystości Narodzenia Pańskiego często czytamy Księgę Izajasza i zawarte w niej proroctwa o Mesjaszu, który przyniesie pokój. Od blisko roku modlimy się szczególnie żarliwie o pokój na Ukrainie. Wielu uchodźców wojennych będzie przeżywać Święta w dramatycznych warunkach rodzinnych i bytowych. Modlimy się gorąco, aby każdy człowiek na ziemi cieszył się trwałym pokojem. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy nieustannie angażują się w niesienie pomocy ofiarom wojny.

Zło wojny nie jest jedyną ciemnością, w której jesteśmy pogrążeni. Do tego dochodzą liczne bolączki, które odbierają nam radość życia i wewnętrzny pokój. Narodzenie Jezusa Chrystusa przypomina, że pośród tych trudnych doświadczeń nie jesteśmy sami. W tym miejscu ze słowami umocnienia i duchowego wsparcia zwracamy się do osób z niepełnosprawnością, chorych i cierpiących, do osób w podeszłym wieku, samotnych, bezdomnych i więźniów. Życzymy Wam doświadczenia czułej bliskości Nowonarodzonego Zbawiciela oraz obecności tych, którzy w Was dostrzegą oblicze Jezusa Chrystusa.

Małżeństwom i rodzinom życzymy umocnienia wzajemnej miłości i pokoju. „Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie” – czytamy w Psalmie 72. Każdego dnia zapraszajcie Jezusa do wspólnot, które tworzycie. Wobec kryzysów w małżeństwach i rodzinach potrzeba Jezusowej logiki przebaczenia, miłosierdzia ale też ofiary i poświęcenia. Świąteczny czas niech będzie dla Was okazją do wielu serdecznych spotkań z bliskimi, przeżywanych w duchu przyjaźni, szacunku i zrozumienia.

Wraz z Adwentem rozpoczęliśmy w Kościele w Polsce nowy program duszpasterski z hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. W czasach odejść od Kościoła życzymy wszystkim ciągłego pogłębiania wiary w tę szczególną wspólnotę, założoną przez Jezusa Chrystusa. Prosimy szczególnie ludzi młodych, aby swojej wiedzy o Kościele nie opierali wyłącznie na informacjach medialnych, ale starali się osobiście poznać Kościół. Wszystkich wiernych zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w życiu Kościoła i korzystania z jego darów, przede wszystkim z daru Eucharystii. Życzymy, abyśmy karmiąc się Ciałem Jezusa Chrystusa, dzielili się darem jedności i miłości, dając tym samym najlepsze świadectwo o kościelnej wspólnocie.

Przed nami nowy rok kalendarzowy. Ważnym wydarzeniem tego roku będą Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie z hasłem: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39). W czasach, kiedy ludzkość rozdzierana jest dramatem wojny i podziałów, Maryja zaprasza nas na drogę bliskości, spotkania i służby. Serdecznie życzymy młodzieży, ale też dzieciom i dorosłym, aby postawa Maryi była Waszym programem w całym 2023 roku. Niech Was wspiera Najświętsza Maryja Panna, Królowa Pokoju!

Zapewniając o naszej modlitwie za Was przy Bożym Żłóbku i prosząc o nią dla diecezji i wszystkich duszpasterzy, z serca Wam błogosławimy.

bp Jan Wątroba

bp Kazimierz Górny

bp Edward Białogłowski

Rzeszów, Boże Narodzenie 2022 r.

Na zdjęciu biskupi podczas spotkania świątecznego z księżmi w 2017 roku (fot. ks. T. Nowak)


Przejdź do paska narzędzi