Podziękowania ze Słowenii za pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi

  • 0

Podziękowania ze Słowenii za pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi

Ten niezwykły dar solidarności i miłości chrześcijańskiej Polskiego Kościoła wobec Narodu Słoweńskiego to kolejny element łączący nasze katolickie, europejskie i słowiańskie narody – napisał ambasador RP w Słowenii Krzysztof Olendzki w liście do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego. Podziękował w nim za solidarność, wsparcie duchowe i zorganizowanie zbiórki na pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi w tym kraju.

O to, aby w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia, modlić się za poszkodowanych w wyniku powodzi w Słowenii a przed kościołami zorganizować zbiórkę funduszy, które – za pośrednictwem Caritas Polska – zostaną przekazane potrzebującym, zwrócił się do wiernych Kościoła w Polsce Przewodniczący Episkopatu Polski w specjalnym Apelu z 11 sierpnia br.

„Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Lublanie, otrzymuje bardzo wiele wyrazów wdzięczności od Słoweńców dla Narodu Polskiego i dla polskich katolików” – napisał ambasador RP w Słowenii w liście z wyrazami wdzięczności wobec Kościoła w Polsce. „Akt miłosierdzia, jaki dokonuje się w tej chwili, jest kolejnym widocznym znakiem wspólnoty realizującej się pod patronatem św. Jana Pawła II, który szczególnie czczony jest w Słowenii jako symbol wyzwolenia od komunizmu, miłosierdzia, miłości i jedności” – podkreślił.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst listu:

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Arcybiskupie,

Chciałbym wyrazić Księdzu Arcybiskupowi wielką wdzięczność za decyzję Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzeniu w dniu Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia 2023 roku we wszystkich polskich kościołach zbiórki na rzecz poszkodowanych przez powódź w Słowenii.

Od piątku 11 sierpnia, gdy ta decyzja została ogłoszona, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Lublanie, otrzymuje bardzo wiele wyrazów wdzięczności od Słoweńców dla Narodu Polskiego i dla polskich katolików. Podziękowania płyną nie tylko od środowisk katolickich, ale właściwie od wszystkich Słoweńców, dla których jest to wspaniały gest nie tylko wsparcia materialnego, ale nade wszystko moralnego i duchowej pociechy społeczeństwa, które przeżyło apokaliptyczna traumę.

Ten niezwykły dar solidarności i miłości chrześcijańskiej Polskiego Kościoła wobec Narodu Słoweńskiego z pewnością na długo pozostanie w pamięci jako kolejny element łączący nasze katolickie, europejskie i słowiańskie narody. Akt miłosierdzia, jaki dokonuje się w tej chwili, jest kolejnym widocznym znakiem wspólnoty realizującej się pod patronatem św. Jana Pawła II, który szczególnie czczony jest w Słowenii jako symbol wyzwolenia od komunizmu, miłosierdzia, miłości i jedności. Słoweńcy są niezwykle wdzięczni św. Janowi Pawłowi II, za przyczyną którego Stolica Apostolska uznała w 1991 r. jako pierwsza niepodległą Słowenię. Wrażliwość św. Jana Pawła II na ten kraj wynikała z faktu, iż jeszcze jako Kardynał Metropolita Krakowski prenumerował i stale czytał tygodnik katolików słoweńskich „Družinę”. Dzisiaj środowisko skupione wokół tego pisma szczególnie głośno wyraża wdzięczność Polsce za to, że ciągle okazuje swoją bliskość ze Słowenią.

Również szybka i efektywna pomoc Caritas Polska przyjmowana jest z wdzięcznością i nadzieją przez wszystkich, których domy oraz najbliższe otoczenie, w tym także świątynie, uległy zniszczeniu na skutek tego niespotykanego jak dotąd w Słowenii kataklizmu.

Ekscelencjo,

W roku 2025 obchodzić będziemy 40. rocznicę proklamowania Encykliki Slavorum Apostoli. Ten dokument o niezwykłej moralnej, historycznej, a także politycznej wadze, przyczynił się w istotny sposób do zjednoczenie Europy i upadku komunizmu. Mam nadzieję, iż pamięć o jego treści oraz o owocach, które przyniósł ponownie połączy Polaków i Słoweńców w ich myśleniu o Europie.

Jeszcze raz, wyrażając wdzięczność za dar serca Kościoła w Polsce, przesyłam JE Księdzu Arcybiskupowi wyrazu najwyższego szacunku,

Krzysztof Olendzki
Ambasador RP w Republice Słowenii


Przejdź do paska narzędzi