Zapotrzebowanie na miłość. Światowy Dzień Chorego

  • 0

Zapotrzebowanie na miłość. Światowy Dzień Chorego

Category : Komunikaty Kurii

„Człowiek chory, obok fachowej terapii, oczekuje obecności, bliskości, zainteresowania, wsparcia, troskliwości, jednym słowem – miłości. To na miłość jest największe zapotrzebowanie i oczekiwanie” – mówił bp Jan Wątroba podczas obchodów 28. Światowego Dnia Chorego w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 11 lutego 2020 r.

Główne obchody związane z Światowym Dniem Chorego w diecezji rzeszowskiej odbyły się Bazylice Ojców Bernardynów w Rzeszowie, która jest jednocześnie Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej.

Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli m.in. dyrektorzy Caritas Diecezji Rzeszowskiej: ks. Stanisław Słowikks. Władysław Jagustyn i ks. Piotr Potyrała oraz kapelani szpitali: ks. Krzysztof Bal, kapelan Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie i ks. Jacek Kaszycki, kapelan Klinicznego Szpitala nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Na początku Mszy św. Teresa Gajdek z Rzeszowskiego Klubu Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II powiedziała m.in. o trosce Kościoła o ludzi chorych. „Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez św. Jana Pawła II, przypomina, że choroba i cierpienie powinny być przeżywane z Jezusem Chrystusem. On sam przyjął cierpienie dla zbawienia świata, i nas powołał do tego, abyśmy cenili to, co otrzymaliśmy. (…) My, chorzy, znamy i doceniamy troskę lekarzy, pielęgniarek i całej służby medycznej. Doceniamy też Kościół za jego troskę o ludzi cierpiących, chorych i niepełnosprawnych. To przez posługę księży chorzy w szpitalach, hospicjach i domach mogą przyjmować Jezusa Chrystusa. Dzięki nim przychodzi do nich sam Pan Jezus” – podkreśliła Teresa Gajdek.

W homilii bp Jan Wątroba nawiązał do hasła 28. Światowego Dnia Chorego: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). „Jezus wciąż okazuje swoją solidarność z ludźmi dotkniętymi bolesnymi doświadczeniami, cierpieniem, chorobami, smutkiem i lękiem. Nie przestaje wzywać: Przyjdziecie! Obiecuje ulgę i wytchnienie. Pan Jezus spotykał chorych niemal każdego dnia. Nie był obojętny wobec ich próśb, oczekiwań, wobec ufności i nadziei. Ofiarował im swoje miłosierdzie, czyli samego siebie. Nadal czyni to w sposób bardzo delikatny. Nic nie narzuca, nikogo nie zmusza, ale proponuje siebie, jako źródło odnawiającej mocy” – mówił hierarcha.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na wrażliwe spojrzenie Jezusa Chrystus. „Jezus patrzył i widział. Można patrzeć i nie widzieć. Można się tylko gapić. Jezusowe oczy widzą, zauważają. Jezus dostrzegła chorych. Jego oczy nie rozglądają się tylko pod wpływem ciekawości, nie są obojętne, ale z troską zatrzymują się na człowieku. Jezus widzi człowieka w takiej kondycji, jakiej jest w danym momencie. To są oczy, które nikogo nie wykluczają, ale zapraszają do bliskości: Przyjdźcie, aby doświadczyć łagodności!” – powiedział duchowny.

Bp Wątroba mówił, że tylko w Jezusie można znaleźć odpowiedź na pytanie o sens cierpienia. „Drodzy chorzy, odnajdźcie się w szeregu osób, w tej rzeszy ludzi utrudzonych i obciążonych, którzy przyciągają wzrok i serce Jezusa. On zaprasza was, abyście przyszli do niego, bo tylko w Nim i z Nim można pokonać wszystkie niepokoje i lęki. Tylko w Jezusie można znaleźć sensowną odpowiedź na pytanie: Dlaczego? To prawda, Jezus nie daje prostych odpowiedzi na pytania o cierpienie; nie wygłosił żadnej nauki o cierpieniu; nie daje też prostych recept. Po prostu przyjął na siebie cierpienie, także nasze cierpienia, i przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie pokazuje sens tego, co przeżywamy” – wyjaśniał kaznodzieja.

Hierarcha zaznaczył, że stosunek do chorych jest sprawdzianem naszego człowieczeństwa. „Dzisiejszy dzień przypomina najpierw o Bożej wrażliwości. W dalszej kolejności każe nam zapytać o ludzką wrażliwość. Większość tutaj obecnych spotyka się z cierpieniem każdego dnia, często sami doświadczacie cierpienia. Wielu towarzyszy cierpiącym pomagając i przynosząc ulgę, jak tylko najlepiej potrafią. W tym szczególnym dniu chcemy sobie uświadomić, że sposób w jaki patrzymy na ludzkie cierpienie jest sprawdzianem naszej wrażliwości, odsłania prawdę o naszym człowieczeństwie. Człowiek chory, niepełnosprawny, potrzebuje pomocy lekarskiej, czasem bardzo poważnej, bo ratującej nie tylko zdrowie, ale i życie. Obok tej fachowej terapii oczekuje bliskości, obecności, zainteresowania, wsparcia, troskliwości, jednym słowem – miłości. To na miłość jest największe zapotrzebowanie i oczekiwanie” – podkreślił biskup.

Na zakończenie homilii kaznodzieja nawiązał do treści orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego, w którym Ojciec Święty mówił o Kościele jako gospodzie Dobrego Samarytanina. „Takiego Kościoła chcemy, w takim Kościele chcemy odnaleźć swoje miejsce. (…) Kościół staje się gospodą Dobrego Samarytanina przez głoszenie słowa Bożego i przez sakramenty, przez obecność w szpitalach, hospicjach, zakładach leczniczych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, za każdym razem kiedy z troską zatrzymuje się przy chorym” – mówił kaznodzieja.

Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo eucharystyczne z błogosławieństwem lourdzkim, a po nim licznie zgromadzeni w świątyni przyjęli sakrament namaszczenia chorych.

Dla wszystkich uczestników uroczystości Caritas Diecezji Rzeszowskiej przygotowała okolicznościowe obrazki z wizerunkiem Matki Bożej Głogowskiej, z fragmentem tegorocznego orędzia Franciszka na Światowy Dzień Chorego i słowami bp. Jana Wątroby: „Modlę się za chorych i towarzyszące im osoby”.

Eucharystia była transmitowana przez Katolickie Radio Via i Polskie Radio Rzeszów.

W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Chorego bp Jan Wątroba 10 lutego odwiedził Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kolbuszowej, a 11 lutego – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej w Rzeszowie. 12 lutego będzie się modlił z chorymi i personelem w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, a 13 lutego w Domu Pomocy Społecznej i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „Leśniówka” w Turzy oraz w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Małopolskim. Bp Edward Białogłowski 9 lutego odwiedził Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie, a 11 lutego – Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 17 lutego spotka się z pacjentami i personelem Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku. (tn)


Ograniczenia

Ważne!

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni od 27 marca do 9 kwietnia 2021 w naszym kościele może przebywać jednocześnie 23 osób pozostali wierni uczestniczą na zewnątrz kościoła 1,5 m odległości od siebie.

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą  maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na marzec 2021 brzmi:Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Przejdź do paska narzędzi